Slovenija 27.11.2013 21:12

Državni zbor sprejel resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017

Ljubljana, 27. novembra - Poslanci so v današnjem nadaljevanju novembrske seje DZ s 67 glasovi za in enim proti sprejeli resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo (NPK) 2014-2017. Koalicijska večina poslancev je zavrnila vsa dopolnila, ki so prišla iz vrst opozicijskih poslanskih skupin.

Kot je po sprejetju predloga resolucije na vladi poudaril minister za kulturo Uroš Grilc, gre za "zelo realističen dokument, ki stoji trdno na tleh sedanjih razmer". Poleg tega gre za izrazito razvojen dokument, saj natančno definira ključne probleme na posameznih področjih v kulturi in nanje odgovarja z ustreznimi ukrepi. Usklajen je tudi s proračunom za leti 2014 in 2015.

Resolucija o NPK, ki je preko široke javne razprave nastajala v povezavi s kulturno javnostjo, napoveduje spremembo celotnega kulturnega sistema. Po ministrovih zagotovilih ne gre le za načrt dela resorja kulture, ampak za dokument, ki zavezuje številne resorje k temu, da ustrezno razvijejo svojo politiko do področja kulture.

Dokument uvaja novo pojmovanje trga dela v kulturi. Na področju samozaposlenih med cilji in ukrepi navaja boljše samozaposlitvene in zaposlitvene možnosti na vseh področjih kulture, s poudarkom na mladih ustvarjalcih. Prav tako je več zaposlitev cilj pri nevladnih organizacijah na področju kulture.

Resolucija izpostavlja tudi vlogo in pomen kulturno-umetnostne vzgoje ter daje velik poudarek dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin čim več uporabnikom. Med poudarki na področju kulturne dediščine sta vzpostavitev dejavne in atraktivne mreže slovenskih muzejev in galerij ter povečanje vloge slovenske kulturne dediščine v mednarodnem prostoru.

Na polju umetnosti so ukrepi vezani na zagotavljanje večjega števila ponovitev predstav ter spodbujanje koprodukcij. Poudarek je na področju založništva in knjigotrštva, dokument pa je usmerjen tudi k podpori brezplačnika na področju gledališča, profesionalizaciji sodobnega plesa in možnosti večletnega financiranja javnih zavodov.

Slovenija bila sicer kar dve leti brez NPK. Nekdanji minister Žiga Turk je lani dal v javno razpravo osnutek programa za obdobje od leta 2013 do 2016, a je bil ta deležen številnih kritik.

Zadnji nacionalni program za kulturo je bil v veljavi za obdobje od leta 2008 do 2011. Ministrstvo za kulturo je nato pod začasnim ministrovanjem Boštjana Žekša objavilo osnutek dokumenta za obdobje od leta 2012 do 2015, ki pa ni bil sprejet.