Slovenija 2.1.2014 13:34

Kolišča na Igu razglašena za kulturni spomenik državnega pomena

Ljubljana, 2. januarja - Vlada je na današnji seji razglasila kolišča na Igu za kulturni spomenik državnega pomena. Odlok o razglasitvi natančneje določa varstvene usmeritve in način upravljanja območja. Za upravljavca je določen Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Za spomeniško območje velja varstveni režim, ki to območje varuje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Kolišča na Igu imajo za Slovenijo izjemen kulturni pomen in posebno kulturno vrednost, saj so izrazit dosežek človekove ustvarjalnosti ter pomemben del prostora in dediščine Slovenije in vsega sveta. So avtentična prazgodovinska bivališča in so med prvimi z arheološkimi metodami raziskovanimi območji kolišč na svetu. Varovana so, da se ohrani avtentičnost arheološkega najdišča in kulturne krajine. Razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena je predlagala ljubljanska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Ostaline prazgodovinskih kolišč na ljubljanskem Barju, ki jih arheologi raziskujejo že od leta 1875 dalje, so izjemen materialni vir o načinu življenja v tem delu Evrope. Gradbene strukture celotnih naselbin in optimalno ohranjeni predmeti dajejo vpogled v zgodovino zgodnjih kmetovalcev - poljedelcev in živinorejcev Srednje Evrope. Pričajo tudi o kulturni raznolikosti in medsebojnih vplivih območja obalpskega prostora. Kolišča na Igu so bila prvo arheološko najdišče na Slovenskem, ki so ga raziskovali na znanstven način in so pomenila spodbudo za razvoj arheologije v Sloveniji.

Univerzalna kulturna vrednost kolišč ljubljanskega Barja je skupaj s podobnimi naselbinami v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji in Švici ovrednotena in prepoznana kot dediščina sveta in vpisana v seznam svetovne dediščine Unesco.