Slovenija 1.4.2014 9:10

Slovenska knjigarna v Trstu danes zapira vrata

Trst, 1. aprila - Edina slovenska knjigarna v Trstu bo danes uradno zaprla vrata. Knjigarna je v zadnjih letih beležila vidno zmanjšanje prodaje in visoke letne poslovne izgube. Zaradi tega se je dosedanji lastnik Jadranska finančna družba odločil, da bo dal knjigarno v likvidacijo.

O tem je obvestil tudi predsednika obeh krovnih organizacij Draga Štoka iz Sveta slovenskih organizacij (SSO) in Rudija Pavšiča iz Slovensko kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ki sta začela iskati primerno rešitev, kako bi preprečili zaprtje knjigarne.

SSO in SKGZ sta v sklopu prizadevanj za ohranitev knjigarne iskali novega lastnika, ki bi nadaljeval dejavnost v knjigarni, ter javno finančno pomoč, ki bi knjigarni zagotovila nemoteno delovanje. V zvezi z morebitnim novim lastništvom sta se obrnila na slovenski založbi, ki delujeta v Trstu - Mladiko in Založništvo tržaškega tiska.

Kot je v ponedeljek poročal Radio Slovenija, organizaciji namreč ne moreta prevzeti lastništva in dejavnosti knjigarne, zato sta računali na obe slovenski založbi v Trstu.

Martina Kafol z Založništva tržaškega tiska je za radio povedala, da je njihov letni proračun tako nizek, da težko izdajo že osem do deset naslovov letno, kolikor jih predvidevajo v programu.

Marij Maver iz založbe Mladika pa je povedal, da jim tržaška knjigarna prinese minimalen dohodek ter da zanjo ni prihodnosti, če se ne bo ukrepalo na drugih področjih.

Finančno rešitev sta predstavnika obeh organizacij našla v predlogu o prerazporeditvi finančne pomoči, ki jo Slovenija letno namenja slovenski narodni skupnosti. Predlagala sta redni letni prispevek za Tržaško knjigarno ter t.i. vsemanjšinsko solidarnostno pomoč.

Že v prvi polovici marca sta predsednika obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji na ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca naslovila pismo, v katerem sta ga seznanila s položajem Tržaške knjigarne in predlagala rešitve za preprečitev njenega zaprtja.

Za obstoj slovenske knjigarne v Trstu se je zavzelo tudi Društvo slovenskih pisateljev, ki je sredi marca na premierko Alenko Bratušek, ministra za kulturo Uroša Grilca in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca naslovilo pismo, v katerem nasprotuje zaprtju slovenske knjigarne v Trstu.

Kot so takrat zapisali na DSP, slovenska ustava zagotavlja, da država skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.

Kot so še zapisali, je slovenska knjigarna v Trstu ob slovenskem gledališču v Trstu v zamejstvu ena ključnih ustanov, ki ohranjajo kulturno in s tem nacionalno identiteto manjšine in naravno vez manjšine s prostorom in ustvarjalnostjo matice, sosedom druge narodnosti pa nudi stik s slovenskim prostorom in slovensko kulturo.