Slovenija 9.4.2014 12:00

S prenovo Cukrarne bo iz tovarne sladkorja nastal nov center kulture

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 9. aprila - Poslopju Cukrarne, ki je bilo dolga leta prepuščeno naključnim posegom in propadanju, se obeta prenova. Zasnovali so jo v arhitekturnem biroju Scapelab, z njo pa bo Ljubljana hkrati dobila zametek širitve mestnega središča. Kot so za STA pojasnili na ljubljanski občini, je vrednost projekta ocenjena na 15 milijonov evrov.

Letos je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki omogoča začetek pridobivanja evropskih sredstev za obnovo. Kot so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL), spremljajo razpise za dodelitev evropskih sredstev za namene, kakršen je prenova Cukrarne, vendar do sedaj primeren razpis, v katerega bi jo lahko umestili, še ni bil objavljen. Ob tem dodajajo, da bo delež sofinanciranja (MOL) odvisen od pogojev razpisa, na katerega se bodo prijavili. Rok za dokončanje del je glede na kompleksnost prenove in njeno zahtevnost ocenjen na dve leti in pol.

MOL je natečaj za rešitev ureditve območja Cukrarne z Ambroževim trgom in nabrežjem Ljubljanice ter zasnovo novega upravnega središča za celotno območje Ljubljane - Ene hiše - na območju Cukrarne razpisala leta 2009. Med 16 prispelimi predlogi je strokovna žirija izbrala predlog arhitekturnega biroja Scapelab avtorja Marka Studena ter soavtorjev Ilke Čerpes, Mihe Dobrina in Borisa Matiča.

Podžupan Janez Koželj je za STA pojasnil, da je žirijo še posebej prepričala v natečajni nalogi zahtevana rešitev skupne centralne avle - pokritega atrija upravnega središča ter odločitev avtorjev, da dajo prednost oblikovanju notranjih prostorov upravne stavbe in Cukrarne pred zunanjo podobo.

Predlog po njegovih besedah odlikuje tudi dosledna izpeljava jasnih izhodišč in vrednostnih predpostavk o interpretaciji značilnosti in pomenov prostora novega mestnega vozlišča. Avtorji so podali tudi celovito zamisel parkovnih ureditev javnega prostora na bregovih Ljubljanice, ki naj jih osredinja vodni trg s pristani. Zanimiva je tudi rešitev z vsebinsko obogatitvijo sprehajališča ob Ambroževem parku z obeležji literarne moderne, ki ga bo zaključeval večnamenski, spominski notranji prostor Cukrarne.

Težišče predlagane ureditve je po Koželjevih besedah poslopje upravnega središča v obliki palače s pokritim dvoriščem, ki se preko vmesnega krila povezuje z mogočnim notranjim volumnom Cukrarne. Osrednji motiv sta notranja volumna v neposrednem dialogu povezanih stavb. V prvem bodo obiskovalci podoživeli sodobno upravo kot svetel, odprt in povezan javni prostor urejanja javnih zadev, v drugem kot skrivnosten, monumentalen prostor spomina, v katerem se lahko na različne načine predstavlja kulturna zgodovina mesta.

Zaradi obsežnosti in investicijske zahtevnosti je bil projekt Ena hiša razdeljen na posamezne sklope. Prvi obsega prenovo in preureditev tovarniškega poslopja Cukrarne, dvorišča in parkirišča za stavbo ter dela nabrežja pred stavbo, so pojasnili na MOL.

V skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami se pri Cukrarni ščiti le zunanja fasada z mrežo oken. Ker je bil objekt večkrat prezidan, so, kot je za STA pojasnil Studen, v Scapelabu menili, da je to zmedo posegov in konstrukcijskih zagat najbolj smiselno presekati z eno potezo. Zato so se odločili za odstranitev vseh notranjih konstrukcijskih elementov ter vzpostavitev enovitega, odprtega prostora.

Da bi ohranili duh starega tovarniškega objekta, so nove posege in programe v celoti ločili od obstoječega ostenja in jih skoncentrirali v lebdeča volumna, med seboj povezana z mostovi in dvigalom. Cukrarna dobi tako dvojen značaj: obstoječe ostenje in veliki razstavni volumen odprt do strehe, ki je historičen in prilagojen objektu, vanj pa so vgrajeni galerijski boksi, ki so po višinah in lastnostih zasnovani kot sodobni galerijski prostori.

S prenovo Cukrarne bo Ljubljana pridobila razstavne prostore velikih dimenzij, ki bodo lahko poleg manjših gostili velike razstave in dogodke, kot sta BIO in Grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani. Obenem bo razstavišče nudilo tudi velike razstavne površine za potrebe Centra Rog, ki je predviden v neposredni bližini, pravijo v Scapelabu.

Na MOL dodajajo, da omogoča stavba Cukrarne idealne pogoje za vzpostavitev galerijskega prostora s potrebnimi višinami ter brez omejitev fleksibilnosti prostorov, kar v primeru Centra Rog ne velja. Glede na to, da bo revitalizacija tovarne Rog potekala etapno, nameravajo v ustreznem trenutku prenesti vsebino razstavišča v Cukrarno. Ob tem poudarjajo, da bo Center Rog produkcijski prostor.

Na MOL so še povedali, da bodo galerijo v Cukrarni predvidoma prevzeli v upravljanje Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML). Ob vzpostavitvi Galerije Cukrarna bodo sem prenesli tudi dejavnost Jakopičeve galerije. Kot so pojasnili, je bila ta v prostorih na Slovenski cesti urejena predvsem iz potrebe oziroma zaradi pomanjkanja večjih razstavnih prostorov v Ljubljani. Ker pa ima slovenska prestolnica bogato dediščino rimske Emone, nima pa možnosti predstavitve izjemnih najdb, ki so bila na območju Ljubljane izkopane v zadnjih treh desetletjih, bo Jakopičeva galerija poslej namenjena predvsem prezentaciji najdb iz rimske Emone, ki jih v svojih depojih hranijo MGML.

V prenovljeni Cukrani je predvidena tudi ureditev jazz kluba, restavracije, multimedijskega prostora ter specializirane knjigarne in knjižnice. V kleti se obeta sodobno opremljena delavnica kot podpora produkciji.