Slovenija 17.4.2014 15:35

Vlada odobrila dodatna sredstva za KSEVT

Ljubljana, 17. aprila - Vlada je danes sprejela sklep, na podlagi katerega bo ministrstvo za kulturo Občini Vitanje za letos zagotovilo sredstva za delovanje javnega zavoda Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT). To je za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena pridobilo 110.000 evrov.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da se lahko občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega občinski pomen in je v javnem interesu države, v okviru sistema financiranja občin za delovanje javnega zavoda zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna. Pobudo za ugotavljanje javne kulturne dobrine širšega pomena je podala Občina Vitanje, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

V KSEVT poteka javni kulturni program, ki presega lokalni in regionalni pomen. Občina Vitanje je dala lokacijo v uporabo za izvajanje programa, vendar brez razpoložljivih sredstev za vzdrževanje in opremljanje prostora.

KSEVT je znotraj obstoječe strukture vesoljskih programov prepoznan kot organizacija, ki razvija okvir kulturnega vesoljskega programa ter spodbuja njegovo umeščanje v obstoječe dejavnosti raziskovanja vesolja in razvoja kulture. Skozi svojo dejavnost omogoča razvoj teoretičnega, metodološkega in praktičnega okvirja za razvoj kulturalizacije vesolja ter zlitja umetnosti in znanosti.

KSEVT skozi svoje delovanje omogoča sistematično izvajanje umetniških praks v vesolju. Tako objekt sam kot s s svojim programom služi kot nacionalno identifikacijsko orodje v kulturi, izobraževanju, turizmu in zunanji politiki. Poleg tega sodeluje s številnimi priznanimi mednarodnimi institucijami in posamezniki, tako s področja izobraževanja kot znanosti, kulture in umetnosti.

Ministrstvo za kulturo bo z Občino Vitanje sklenilo pogodbo, s katero se javnemu zavodu dodeli predvidena sredstva in opredeli obseg obveznosti občine do javnega zavoda.

Arhitekturo KSEVT so načrtovali arhitekti Matija Bevk, Vasa J. Perović, Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Rok Oman, Špela Videčnik, Jurij Sadar in Boštjan Vuga, ki so lani zanjo prejeli Plečnikovo nagrado.

Arhitekturna zasnova objekta je po besedah atraktorja in enega od pobudnikov KSEVT Dragana Živadinova utemeljena na supramodernistični poziciji in načrtu Hermana Potočnika za prvo geostacionarno vesoljsko postajo, bivalno kolo, ki ga je leta 1928 opisal v svoji znameniti knjigi Problem vožnje po vesolju. Arhitekti so zunanjosti dodali še dinamiko vrtenja. Vrata za javnost je KSEVT odprl septembra 2012.