Svet 3.6.2014 6:00

Mineva 90 let od Kafkove smrti

Praga, 3. junija - Pred 90 leti je na današnji dan preminil češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka, ki velja za literarno legendo 20. stoletja, čeprav je v času življenja objavil le nekaj del. Avtor del, kot so Proces, Grad in Preobrazba, je znan tudi kot eden najbolj provokativnih in skrivnostnih pisateljev. O njem kroži vrsta mitov in govoric.

Franz Kafka (1883-1924) se je rodil v Pragi v družini trgovca. Študiral je germanistiko in pravo na nemški univerzi v Pragi. Nato je delal v zavarovalnici. Utesnjen v strogo versko tradicijo avtoritativnega očeta, nezadovoljen s poklicem ter prizadet zaradi bolezni je začel ustvarjati z občutkom nemoči človeka pred višjimi silami.

Pod vplivom nemškega ekspresionizma in simbolizma, judovskih mitov, psihoanalize ter filozofije Sorena Kierkegaarda je razvil svojstven aforističen, alegorično-enigmatičen slog, v katerem se realistične podrobnosti mešajo s perspektivo prehajanja iz stvarnega v sanje, s fantastičnimi elementi in parabolami. Imel je močan vpliv na literate 20. stoletja, kot sta Albert Camus in Jean-Paul Sartre.

Pred smrtjo je prijatelju Maxu Brodu naročil, da naj uniči vsa njegova dela, česar pa Brod ni storil. Tako je šele posthumno izšel precejšen del Kafkovega opusa.

Del Kafkovega skrivnostnega življenja je v romanu Kafka, večni zaročenec, ki ga je v slovenščino prevedla Jedrt Maležič, razkrila francoska pisateljica Jacqueline Raoul-Duval. Roman temelji na pismih, ki jih je Kafka pisal od avgusta 1912 do svoje smrti junija 1924. Roman je sestavljen iz štirih sklopov, vsak pa obravnava razmerje s posamezno zaročenko - Felice, Julie, Mileno in Doro.

Za Kafkovo prepoznavnost v Sloveniji je v precejšnji meri poskrbela Študentska založba, ki je v zbirki Beletrina objavila več kot deset knjig, ki večinoma obsegajo prvič objavljeno Kafkovo pisanje ali nove prevode. Leta 2012 so v sklopu literarnega festivala Fabula pripravili tudi njemu posvečen mednarodni simpozij.