Slovenija 10.9.2014 9:10

Etnolog Milko Matičetov danes praznuje 95. rojstni dan

Ljubljana, 10. septembra - Svoj 95. rojstni dan danes praznuje etnolog in folklorist Milko Matičetov. Posebnost njegovega raziskovanja je bila terensko delo. Za razliko od "kabinetnih znanstvenikov" je gradivo za svoja znanstvena dela pridobival med ljudmi in ustvarjalci. Po njegovi zaslugi je ohranjenih več tisoč slovenskih pripovedi, med njimi tudi okoli 3000 iz Rezije.

Matičetov, ki se je rodil v Koprivi na Krasu, je po gimnaziji v Gorici študiral filologijo v Padovi. Leta 1955 je doktoriral na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) pod mentorstvom Ivana Grafenauerja s folklorno študijo Sežgani in prerojeni človek.

Od leta 1945 je bil kustos v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je bil več let sourednik Slovenskega etnografa. Od leta 1952 do upokojitve leta 1985 je bil zaposlen na Inštitutu za slovensko narodopisje. Na inštitut ga je kot prvo strokovno pomoč povabil ustanovitelj, akademik Grafenauer. Tako sta bila skupaj z Nikom Kuretom prva redno zaposlena raziskovalca, ki sta postavila temelje sekcijama za ljudsko slovstvo ter šege in igre. Med letoma 1975 in 1985 je bil tudi predstojnik inštituta.

Pri inštitutu je zasnoval arhiv slovenskih ljudskih pripovedi in ga stalno bogatil z evidenco in prepisi objav, z novimi zapisi in zvočnimi posnetki z raznih strani Slovenije, posebej z obrobja in iz zamejstva.

Leta 1995 je bil za svoj prispevek k znanosti, ki obsega več kot 200 objavljenih razprav in strokovnih del, izvoljen za izrednega člana SAZU. Redni član je od leta 2001, piše na spletni strani SAZU.

Med svojimi pogostimi obiski Rezije je preučeval narečja Rezijanov. Zbral je izjemno količino posnetkov pripovednega in pesemskega izročila Rezije ter izdal knjigi Zverinice iz Rezije in Rožice iz Rezije. Nekaj pravljic iz Matičetovih zapisov je izšlo tudi v tujih prevodih.

Udeleževal se je številnih mednarodnih kongresov, za svoje delo pa je prejel tudi vrsto domačih in tujih nagrad, med njimi Levstikovo nagrado in Murkovo nagrado za življenjsko delo. Leta 1994 ga je rezijanska občinska skupščina izvolila za častnega občana Rezije.