Svet 26.9.2014 6:00

Pred 125 leti se je rodil filozof Martin Heidegger

Stuttgart, 26. septembra - V Messkirchu v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg se je na današnji dan pred 125 leti rodil Martin Heidegger, eden najpomembnejših, pa tudi najbolj kontroverznih filozofov 20. stoletja. S svojim razmišljanjem je prispeval k vedam in smerem, kot so fenomenologija, eksistencializem, hermenevtika, politična teorija, psihologija in teologija.

Njegova kritika tradicionalne metafizike ter njegovo nasprotovanje pozitivizmu in tehnološkemu svetu je prevzela vodilne teoretike postmoderne, kot so bili Jacques Derrida, Michel Foucault in Jean-Francois Lyotard.

Po drugi strani pa je njegovo simpatiziranje z nacističnim gibanjem sprožilo razgrete razprave o značaju njegove filozofije. Čeprav ni nikoli trdil, da se njegova filozofija ukvarja s politiko, so politična razmišljanja zasenčila njegovo filozofsko delo, je mogoče prebrati v spletni enciklopediji filozofije (IEP).

Njegovo osrednje zanimanje je bila ontologija oziroma vprašanje biti - kaj je bit oziroma kaj pomeni biti, kar je v svoji najpomembnejši študiji Bit in čas (1927) poskušal pojasniti s pomočjo fenomenološke analize človeškega obstoja. Kasneje se je posvetil razlagam zgodovinskih besedil, predvsem predsokratikov, pa tudi Kanta, Hegla, Nietzscheja in Hölderlina, ter poeziji, arhitekturi in tehnologiji.

Imel je velik vpliv na eksistencialiste, nekatere sodobne teologe, psihologe in književnike. Umrl je 26. maja 1976 v Freiburgu.

Kot je pred nekaj leti izpostavil avtor njegove biografije, nemški filozof Rüdiger Safranski, je bila ena temeljnih Heideggerjevih misli ta, da filozofija prehaja v življenje in da življenje prehaja nazaj v filozofijo.

Slovenski prevod Biti in časa je izšel leta 1997 pri Slovenski matici, pa tudi sicer so v slovenskem prevodu dosegljiva domala vsa njegova glavna dela, med drugim Zgodovina biti, Uvod v metafiziko, Na poti do govorice, Identiteta in diferenca, O vprašanju biti in Platonov nauk o resnici.