Svet 13.10.2014 5:00

V Zagrebu predstavitev danske arhitekture med letoma 1945 in 1975

Zagreb, 13. oktobra - V Gliptoteki HAZU v Zagrebu si je do 2. novembra mogoče ogledati razstavo Kako smo živeli - danska arhitektura med letoma 1945 in 1975. Preko maket, risb in fotografij so predstavljeni novi ideali in standardi v načrtovanju in gradnji ter nastanek novih tipov arhitektur v stanovanjski gradnji, pri katerih je poudarek na potrebah uporabnikov.

Danska je poleg drugih skandinavskih držav poznana po modelu socialne države in socialne politike, ki sta se razvili po drugi svetovni vojni. V procesu izgradnje socialne države je imela pomembno vlogo tudi arhitektura, ki je politične ideje prevedla v obliko socialne stanovanjske gradnje, gradnje šol, gospodarskih in poslovnih objektov ter objektov, namenjenih rekreaciji in preživljanju prostega časa.

Razstava v Zagrebu na primeru danske arhitekture, ki je nastala med letoma 1945 in 1975, izpostavi še danes navdihujoče ideje. V ospredju je tudi vprašanje, ali je tudi danes mogoče graditi na temelju takšnih idealov in vrednot, piše na spletnem portalu port.hr.

Danska je iz druge svetovne vojne izšla brez večjih žrtev in z dobro ohranjeno infrastrukturo. Hitra gospodarska rast in vedno večja industrializacija sta po vojni sprožila nekatere družbene spremembe - vedno večjo potrebo po gradnji stanovanj, tovarn in poslovnih objektov, pa tudi šol in bolnišnic.

Na razstavi v Zagrebu je med drugim predstavljeno delavsko naselje Bredalsparken, ki velja za eno temeljnih del danske arhitekture. Naselje obsega vrsto trinadstropnih hiš, enoetažne hiše z dvorišči in trgovski kompleks, vse skupaj obdajajo parki in zelenice, med objekti so urejene ceste in pešpoti. Arhitekt Svenn Eske Kristensen je želel zasnovati delavsko naselje, ki bi že navzven odražalo napredek in blagostanje.

Drugi reprezentativni primer na razstavi je športni center Kildeskovshallen, ki velja za enega najlepših in arhitekturno najvidnejših danskih športnih objektov iz zadnjega obdobja.

Razstavo je pripravila Hrvaška zbornica arhitektov v sodelovanju z Gliptoteko HAZU, dansko agencijo za kulturo Kulturstyrelsen in veleposlaništvom Kraljevine Danske v Zagrebu.