Slovenija 26.12.2014 12:00

Ciciban razveseljuje otroke že 70 let

piše Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 26. decembra - Revija Ciciban bo prihodnje leto praznovala 70-letnico izhajanja. Začetki revije z naslovom po otroškem liku Otona Župančiča segajo v leto 1945. Želja takratne uredniške ekipe je bila, da bi vsi otroci dobili svoj list, je nekoč zapisala Kristina Brenkova. Danes Cicibana prebira okoli 100.000 otrok, revija pa je tudi poligon za mlade ustvarjalce.

Ljubljana Nekdanja uradnica Cicibana Irena Matko Lukan. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana
Nekdanja uradnica Cicibana Irena Matko Lukan.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Med ustanovitelji revije so bili pisatelj Josip Ribičič, ki je bil prvi glavni urednik revije, pisatelj Oskar Hudales, književnik Albert Širok, profesorica Zorka Peršič in pisateljica Kristina Brenkova. Zlasti Brenkova, duhovna mama za vse, ki se ukvarjajo z otroško in mladinsko literaturo, si je takrat želela, da bi čim več otrok prišlo do čim boljše literature in ilustracije. In tako so tudi k Cicibanu že v samem začetku povabili najboljše avtorje in ilustratorje, kar je botrovalo k temu, da Ciciban danes vsebuje zakladnico del - tako po literarni kot ilustratorki plati, je za STA povedala Irena Matko Lukan, ki je 13 let urednikovala pri Cicibanu, zdaj pa je urednica otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi.

Revija Ciciban, ki je sprva izhajala na grobem sivkastem papirju, a z barvnimi ilustracijami, kar je bilo za tisti čas veliko razkošje, je bila že na začetku zasnovan podobno kot danes - kot leposlovna in poučna revija z didaktičnimi vsebinami za otroke. Objavljene so bile tudi zgodbe iz vsakdanjega življenja, ki so odražale tedanji čas. Poleg pravljic in pesmi je bilo veliko partizanskih zgodb. Številne pripovedi so prinašale motiviko materialne stiske, kar je danes na žalost ponovno aktualno, je dejala Matko Lukanova.

Revija je že od začetka zelo kakovostna, saj so ves čas skrbeli, da ne bi podcenjevali otrok. Veliko otroških knjig je nastalo prav na podlagi Cicibana. Tudi danes bi težko našli slovenskega otroškega pisca ali ilustratorja, ki ne bi vsaj v nekem obdobju ustvarjal tudi za revijo Ciciban, med njimi je urednica omenila Anjo Štefan in Andreja Rozmana Rozo, ki sta večino svojih del najprej objavila v Cicibanu.

Med najpogostejši avtorji literarnih besedil so priznani slovenski književniki, kot so Dragotin Kette, Fran Levstik, Fran Milčinski, Srečko Kosovel, Oton Župančič, Dane Zajc, Ela Peroci, Josip Stritar, Kajetan Kovič, Tone Pavček, med sodobnimi pa Ervin Fritz, Niko Grafenauer, Miklavž Komelj, Nataša Konc Lorenzutti, Miroslav Košuta, Svetlana Makarovič, Neža Maurer, Boris A. Novak, Rozman Roza, Peter Svetina, Bina Štampe Žmavc in Štefanova.

Pomemben del Cicibana so ilustracije. V Cicibanu danes svoja dela objavljajo Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, Maša Kozjek, Polona Lovšin, Marjan Manček, Silvan Omerzu, Lilijana Praprotnik Zupančič, Jelka Reichman, Alenka Sottler, Damijan Stepančič, Peter Škerl, Bojan Jurc, Tanja Komadina in drugi.

Kot je za STA povedal likovni urednik Pavle Učakar, v Cicibanu posebno pozornost namenjajo mladim obetavnim ilustratorjem, ki jim ponujajo priložnost objave njihovih del. Sodelovanje s Cicibanom je odličen poligon za urjenje veščin. Od ilustratorjev se zahteva manj ilustracij naenkrat - dve do tri - kar je lažje kot izdelava daljšega likovnega scenarija za celotno otroško knjigo, je pojasnil.

Manj ilustracij omogoča tudi večjo raznorodnost, medtem ko se ilustratorjev slog v celoti razmahne šele v slikanici. Kot tak primer je navedel delo mlade ilustratorke Hane Stupica, letošnje prejemnice nagrade Hinka Smrekarja, ki je tako kot večina ilustratorjev začela pri Cicibanu. "Ko sem opazoval posamezna dela za Ciciban, še nisem slutil njenega individualnega sloga, ki ga je pokazala v nagrajeni slikanici Rokavička," je povedal likovni urednik.

Spočetka je bil Ciciban namenjen predšolskim otrokom in šolarjem tja do desetega leta. Zadnjih 15 let pa se obrača predvsem na šolarje v prvem triletju osnovne šole. Osnovni namen revije je ponuditi dovolj kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti. Prav tako ponuja dovolj gradiva za učenje na vseh področjih intelektualne in gibalne vzgoje, povsod pa vključuje tudi socialno učenje.

Revijo izdaja založba Mladinska knjiga, odgovorna urednica je Slavica Remškar, urednici Maja Žugič in Jasna Merc, oblikovalka pa Ksenija Merc. Pri ustvarjanju revije sodeluje še več drugih sodelavcev ter številni strokovnjaki z različnih področij. Kot glavni uredniki so se v minulih letih zvrstili Josip Ribičič, Albin Vajngerl, Lojze Krakar, Adolf Šinkovec - Črtomir, Zima Vrščaj - Holy, Branka Jurca, Leopold Suhodolčan, Jože Šmit, Božo Kos in Nataša Bucik. Prav Bucikova je poskrbela za ponoven razcvet leposlovnega dela.

Ciciban je bil namreč pod vodstvom Boža Kosa - v času njegovega urednikovanja je revija doživela zelo visoke naklade - zastavljen bolj poučno, je za STA povedala urednica mladinskega leposlovja Alenka Veler, ki je se je leta 2000 pridružila Cicibanu. V 80. letih se je zaradi prizadevanj, da bi bilo učenje v vrtcu in v šoli igrivo in zabavno - ustreznih učbenikov še ni bilo - v reviji močno povečal delež didaktičnih besedil.

Visok jubilej Cicibana bodo med drugim obeležili z izdajo antologije Medvedi in medvedki: 70 medvedjih pesmic, pravljic in ugank.