Slovenija 1.3.2015 9:00

V Mariboru si prizadevajo za lastništvo nekaterih kulturnih nepremičnin

Maribor, 1. marca - Mariborska občina, ki s težavo krpa luknje v občinskem proračunu, eno od možnih rešitev za lažje financiranje kulture vidi v prenosu nekaterih nepremičnin iz državne v občinsko last. Tako bi se recimo kino Udarnik rešil visoke mesečne najemnine za dvorano. A na državni ravni, kjer se prav tako soočajo s finančnimi rezi, za to ni veliko posluha.

Maribor. Umetnostna galerija Maribor. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA Arhiv STA

Maribor.
Umetnostna galerija Maribor.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA
Arhiv STA

Ekipa župana Andreja Fištravca je na seji odbora DZ za kulturo, ki je na začetku tega tedna potekala v Mariboru, po številnih svarilih proti zmanjševanju občinskih prilivov za kulturne programe predstavila predlog, ki ga je decembra lani poslala ministrstvu za kulturo. V njem predlaga, da država pomaga občini s tem, da prenese lastništvo poslopij kina Udarnik, kina Partizan in Ajpesa na občinsko raven. S prvima dvema bi razbremenili najemnine zavod Udarnik in Pokrajinski muzej Maribor, v stavbo Ajpesa na Trgu Leona Štuklja pa bi preselili Umetnostno galerijo Maribor (UGM).

Poslopji kina Partizan, ki je v uporabi za depoje Pokrajinskega muzeja Maribor, in kina Udarnik, ki so ga pred leti prenovili člani nevladnega Zavoda Udarnik, sta v lasti državne Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU). "Menimo, da gre za nepremičnine v javni lasti, ki trajneje služijo za izvajanje javnih kulturnih programov. Še kot delujoči kino dvorani sta bili obe nepremičnini razglašeni za javno kulturno infrastrukturo," so za STA pojasnili na občini.

Ob tem so spomnili, da zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča prenos lastništva nepremičnin v javni lasti med državo in lokalno skupnostjo, kadar gre za zagotavljanje infrastrukture za izvajanje kulturnih programov v javnem interesu.

Objekt nekdanje SDK oziroma Ajpesa na Trgu Leona Štuklja, ki je v upravljanju ministrstva za pravosodje, je ocenjen kot primerna lokacija za investicijo za zagotovitev prostorov za umetnostno galerijo. "UGM kot pooblaščen zavod izvaja državno muzejsko službo, država je njegov večinski financer. Ta investicija je že od leta 1998 prepoznana kot investicija, ki je pomembna za državo, nazadnje tudi v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014 -2017, kar predpostavlja državno sofinanciranje investicije. Objekt je trenutno le v manjšem delu v uporabi in je v slabem stanju," izpostavljajo na občini.

Tam si želijo lastništva še za manjši del nepremičnine na Ulici Vita Kraigherja, ki je funkcionalno povezan z Narodnim domom Maribor, a je v lasti ministrstva za obrambo.

Čeprav je članica odbora DZ za kulturo Janja Sluga (SMC) dejala, da s prenosi premoženja ponavadi ni težav, "če je predlog ustrezno podan in obrazložen", zgodba ni tako preprosta.

Na ministrstvu za javno upravo so na začetku tega meseca, ko je UGM ponovno javno opozorila na svojo prostorsko stisko in se ponovno zavzela za selitev v stavbo Ajpesa, pojasnili, da nameravajo omenjeno poslopje urediti za potrebe delovanja inšpektoratov, ki so zdaj nameščeni na različnih lokacijah v Mariboru. "S tem bi zagotovili bolj usklajeno delovanje inšpekcijskih služb. Hkrati to dolgoročno pomeni pocenitev, saj ne bi bilo več potrebno plačevati najemnin za organe v obstoječih najetih prostorih," so na ministrstvu pojasnili za STA.