Slovenija 18.3.2015 9:55

V Narodni galeriji kipi iz Vladne umetnostne zbirke

Ljubljana, 18. marca - V Narodni galeriji bodo ob 19. uri odprli razstavo kipov iz Vladne umetnostne zbirke, ki so jo naslovili Umetnost za nove dni. Razstava daje dober vpogled v razvoj kiparskega ustvarjanja na Slovenskem od 20. do 70. let minulega stoletja, s poudarkom na obdobju po drugi svetovni vojni, ko se je kiparsko ustvarjanje še posebno razmahnilo.

Ljubljana. Narodna galerija. Foto: Domen Grögl/STA Arhivski posnetek

Ljubljana.
Narodna galerija.
Foto: Domen Grögl/STA
Arhivski posnetek

Z razstavo v galeriji nadaljujejo s predstavljanjem likovne dediščine Vladnega umetnostnega fonda, s čimer so začeli že lani, ko so predstavili izbor slik ter orisali širši zgodovinski in družbeni kontekst nastajanja Vladne umetnostne zbirke.

Skulpture so v zbirki številčno slabše zastopane, saj obsegajo le okrog 15 odstotkov celote, a so raznovrstne, saj zbiranje ni potekalo načrtno niti ne z jasno opredeljeno strategijo. Da bi bila predstavitev smiselno zaokrožena, so po kriterijih kakovosti in preglednosti izbrali 47 plastik 23 avtorjev.

Dela na razstavi so razdeljena na štiri vsebinske sklope. V prvem so umetniki starejše generacije, študentje dunajske akademije, med njimi Ivan Napotnik, Lojze Dolinar in France Kralj. Osrednjo skupino sestavljajo kiparji Boris Kalin, Frančišek Smerdu, Zdenko Kalin, Karel Putrih, Alojzij Kogovšek in France Gorše, ki so večinoma najprej v Zagrebu prevzeli sugestivnost Meštrovićevega sloga, po drugi svetovni vojni pa so se usmerili v bolj realistično tradicijo, ki jo je uradni naročnik, država, prepoznal kot najprimernejšo obliko za posredovanje revolucionarne vsebine in za spodbujanje h graditvi nove države.

V tretjem sklopu so predstavljeni hrvaški kiparji Vanja Radauš, Grga Antunac in Frano Kršinić. Tudi njih je odločilno zaznamovalo šolanje pri Meštroviću. Zadnji del razstave pa združuje kiparje, ki so se šolali na ljubljanski akademiji in so v drugi polovici 50. let minulega stoletja prispevali k preobrazbi kiparstva. Oddaljili so se od meštrovićevskih čistih oblik in se z raznovrstnimi materiali posvetili raziskovanju novih form.

Kot je v predgovoru v predgovoru v katalogu zapisala direktorica galerije Barbara Jaki, želijo z razstavo tudi opozoriti na slab odnos okolja do kiparstva, ki je danes bolj kakor katerakoli druga umetnostna zvrst izpostavljeno vandalizmu. Novice o ukradenih, poškodovanih, slabo vzdrževanih in razpadajočih kipih namreč od tedna do tedna polnijo časopise.

Narodna galerija je Vladno umetnostno zbirko, ki obsega prek 1300 umetnin, od Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije prevzela v skrb leta 1986. Umetnine iz zbirke so hranjene v protokolarnih objektih, na ministrstvih in v vladnih uradih, del pa jih je vključenih v stalno zbirko Narodne galerije.

Razstava Umetnost za nove dni bo odprta do 14. junija.