Slovenija 20.5.2015 12:21

Risbe in kipi Jiržija Bezlaja v Bežigrajki 1

Ljubljana, 20. maja - V Bežigrajski galeriji 1 bodo drevi odprli razstavo risb in kipov Jiržija Bezlaja. Avtor je razstavo zasnoval v štirih talnih prostorskih postavitvah. Te so poseljene s kipi v treh delih, ki jih sestavljajo površine iz risb. Na risbah so upodobljene žuželke in njim podobna bitja. Razstava bo na ogled do 27. junija.

V simbiozi med Bezlajem in materijo, iz katere ustvarja svoje kiparske umetnine, kamnov iz apnenca, podobne oblike nastajajo že tri desetletja. V umetnikovih kipih se vseskozi zrcali vez z začetkom kiparjevega umetniškega ustvarjanja. V njegovih umetninah z redkimi izjemami prevladujejo zaokrožene, oble oblike, ki prehajajo ena v drugo.

Na oblike prebivalcev Bezlajevih umetniških otokov vplivajo tako opazovane živali iz njegovega lokalnega okolja kot tudi dogajanje v družbi. Podoba žuželk, izmišljenih bitij ter kombinacij biomorfnih oblik izhaja iz oblike same kamnite materije, je ob razstavi zapisal kustos razstave Miloš Bašin.

Umetnik pa pravi. "To, kar je v mojem kiparstvu najpomembnejše, je dialog s kamnom. Na milijone let je zorel v zemlji in nekatere šole vzhodnjaške alkimije verjamejo, da na koncu svojega razvoja dozori v zlato. Zaradi trdnosti in nepremičnosti je v nekaterih kulturah predstavljal simbol večnega, absolutnega jaza."

Bezlaj se je rodil leta 1949 v Ljubljani. Diplomiral je leta 1974 na kiparskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. V letih 1987-88 je študijsko potoval po Indiji in v letih 2002-2003 bival v Goetingenu v Nemčiji. Od leta 2006 objavlja eseje o likovni umetnosti v reviji Sodobnost.