Slovenija 29.6.2015 7:00

Peter Kovačič Peršin danes praznuje 70. rojstni dan

Ljubljana, 29. junija - Esejist, publicist in dolgoletni urednik Založbe 2000 Peter Kovačič Peršin danes praznuje 70 let. Nekdanji predsednik republike Danilo Türk ga je leta 2011 ob izročitvi zlatega reda za zasluge označil za moža dialoga in zagovornika svobodne misli, ki ni bil nikoli podvržen intelektualni prisili političnega režima ali ideološkim pritiskom strank.

Ljubljana, Cankarjev dom. Esejist, publicist in dolgoletni urednik Založbe 2000 Peter Kovačič Peršin. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Esejist, publicist in dolgoletni urednik Založbe 2000 Peter Kovačič Peršin.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Peter Kovačič Peršin je končal študij filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani ter diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti. Dolgo vrsto let je bil glavni urednik revije 2000, ki jo ustanovil leta 1969.

Revija 2000 je s kritično distanco motrila in vrednotila tako politiko in državo kot tudi Cerkev in katolicizem. Bila je med prvimi glasniki demokratizacije slovenske družbe. Že leta 1986 je odprla razpravo o slovenskem narodnem vprašanju in o prihodnosti Slovenije v krizi takratne Jugoslavije. V njej je objavljala večina vidnih izobražencev slovenskega javnega življenja in literarnega prostora, je pisalo v obrazložitvi odličja.

Med letoma 1973 in 1977 zaradi kritičnosti do družbenih pojavov ni smela izhajati, Kovačič Peršin pa v tem času ni mogel dobiti zaposlitve. Kljub skopi subvenciji in nerednemu izhajanju je revija v 40 letih objavila okrog 40.000 strani besedila. Revijo 2000 je bivši predsednik republike Milna Kučan s častnim znakom odlikoval leta 1994.

Leta 1982 je Društvo 2000 pridobilo tudi pravico do založniške dejavnosti. Kot urednik založbe Društva 2000 je Kovačič Peršin poskrbel za izdajo okrog 90 knjižnih naslovov, obenem pa je organiziral tudi več simpozijev in uredil vrsto zbornikov.

Napisal je tudi vrsto razprav, esejev in člankov s področja družboslovja, literarne zgodovine in filozofije. Bil je prvi predsednik Slovensko-krščanskega socialnega gibanja, ki je bilo ustanovljeno marca 1989. Iz tega gibanja je nastala Stranka krščanskih demokratov.

Leta 2010 je prejel esejistično Rožančevo nagrado za Vrnitev k Itaki: Slovenci v procesih globalizacije. V obrazložitvi so zapisali, da se avtor v svojih esejih ne zadovolji z jasno razčlenitvijo umanjkanja slovenske samozavesti, temveč prikaže iskanje narodne istovetnosti kot tisto pustolovščino duha, ki ga vodi k drugim kulturam in ki ga tudi osebnostno napolnjujejo. S tem pa odpira možnost postmodernega subjekta znotraj posamezne kulture.