Slovenija 6.7.2015 5:00

S slovesnostjo začetek 51. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Ljubljana, 6. julija - S sprejemom udeležencev se bo nocoj v Mestnem muzeju Ljubljana začel 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Seminar bo do 17. julija potekal na filozofski fakulteti na temo Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Dopoldanski del bo vključeval lektorate, predavanja in tečaje, popoldanski bo kulturno obarvan.

Žirovnica, Čopova hiša. Tisk Prešernove Zdravljice, ki je letos praznovala 170 let nastanka. Foto: Tinkara Zupan/STA Arhiv STA

Žirovnica, Čopova hiša.
Tisk Prešernove Zdravljice, ki je letos praznovala 170 let nastanka.
Foto: Tinkara Zupan/STA
Arhiv STA

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture bosta letos spremljala 102 slušatelja iz 24 držav, največ iz Italije, Avstrije in Poljske. Seminar je namenjen tujim ali zamejskim slavistom, zlasti slovenistom - učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom in prevajalcem. Med slušatelji bosta dve tretjini študentov, ena tretjina pa bo povratnikov, ki se na seminar prihajajo strokovno izpopolnjevati.

Letošnjo temo Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi so po besedah strokovnega sodelavca seminarja Damjana Hubra izbrali, ker je v zadnjem času veliko govora o državi in narodu na sploh. Temo so izbrali tudi zato, ker dve tretjini udeležencev seminarja študira slovenščino po tujih univerzah po svetu, kjer o Sloveniji in slovenstvu sicer veliko izvedo, predavanj na to temo pa nimajo.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo od leta 1965 organizira oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) Filozofske fakultete. Namen prireditve je slušateljem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, vezana na krovno temo, ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje.