Slovenija 8.11.2015 12:00

V hiši na Mestnem trgu se pod beleži skrivajo plasti čudovitih poslikav

Ljubljana, 8. novembra - Ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, bo konec leta zasijala v prenovljeni zunanji podobi. Pravi biser pa je hiša tudi zaradi tega, kar se skriva pod beleži v notranjosti. Restavratorka Tjaša Pristov pod njimi odkriva nove in nove plasti dekorativnih poslikav.

Ljubljana. Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav. Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana.
Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav.
Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana. Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav. Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana.
Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav.
Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana. Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav. Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana.
Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav.
Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana. Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav. Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana.
Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav.
Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana. Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav. Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana.
Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav.
Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana. Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav. Foto: Tjaša Pristov

Ljubljana.
Konec leta bo ena najlepših spomeniško zaščitenih stavb v Stari Ljubljani, 400 let stara Skabernetova hiša na Mestnem trgu 10, zaživela v prenovljeni zunanji podobi, saj pod beležem odkrivajo nove plasti dekorativnih poslikav.
Foto: Tjaša Pristov

Tjaša Pristov z ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) je za STA povedala, da je hiša glede obsega poslikav izjemna. Po celotni hiši je odkrila okoli 60 različnih vzorcev. Približno 40 jih je tako dobro ohranjenih, da jih je odprla v večjem obsegu, da je dobila raport vzorca - detajl, ki se pri vzorcu ponavlja. Za nekatere je izdelala tudi rekonstrukcijo.

Že začetni preizkusi so po njenih besedah kazali, da se pod beležem skriva marsikaj. V letošnjem letu pa se jim je uspelo z lastnike hiše dogovoriti, da se je lotila sondažnih raziskav v večjem obsegu, v vseh prostorih trenutno prazne hiše.

Na stropih je v skoraj vseh prostorih odkrila izjemne ročne poslikave v več plasteh, na stenah pa šablonske poslikave. Najstarejše datirajo v pozno 18. stoletje, najmlajše v konec 19. ali tudi že v začetek 20. stoletja. Številne plasti kažejo na to, da so hišo pogosto posodabljali. Za zdaj je poslikave le dokumentirala, koliko jim jih bo uspelo prezentirati, pa je odvisno od lastnikov. Kjer to ne bo mogoče, jih bodo le zaščitili, da bodo počakale na boljše čase.

Hiša priča o tem, da je v Ljubljani živela tradicija krašenja notranjih sten in stropov. Vendar je danes zelo malo ohranjenega, zato so takšni biseri še toliko bolj dragoceni.

Po besedah konservatorke Irene Vesel z ljubljanske območne enote ZVKDS, ki po spomeniški plati nadzira prenovo, bo hiša na Mestnem trgu 10 v sklopu prenove dobila novo streho, prav tako bodo obnovljene cestna in dvoriščne fasade v velikem atriju. Poleg tega bo hiša dobila dvigalo.

Hiša je sestavljena iz štirih objektov in dveh dvorišč. Glavni je objekt s slikovito fasado, ki gleda na Mestni trg. Dvoriščni je nekoliko preprostejši, pomembnejša pa sta povezovalni arkadni hodnik in povezovalni objekt, kjer so na dvoriščni fasadi odkrili zazidane kamnite stebre in arkade, ki so enake obstoječim na nasprotni strani. Po pogovorih z lastniki so se odločili za prezentacijo odkritih kamnitih stebrov in lokov na dvoriščni fasadi.

Ljubljanska mestna občina (MOL) je za prenovo hiše v okviru projekta Ljubljana - moje mesto (LMM) že leta 1996 odobrila polovični sofinancerski delež. Vendar pa so usklajevanja s številnimi solastniki trajala do leta 2012, ko je bil aprila objavljen razpis za izvajalca prenove po projektu LMM.

ZVKDS je leta 2012 izdal kulturnovarstveno soglasje za obnovo fasad in streh, restavratorski center pa je izdelal konservatorski načrt za fasade in natančen posnetek vsega stavbnega pohištva na fasadah.

Prenovo je prevzelo podjetje Givo, ki pa je šlo v stečaj, zato so bila dela za dve leti prekinjena. Prenova je po besedah Veselove dolgotrajna tudi zaradi usklajevanja z lastniki. Med njimi je tudi podjetje Borovo, ki ima lokal v pritličju in je trenutno v stečajnem postopku.

Iz davčnih knjig mesta Ljubljana, ki segajo do leta 1600, je razvidno, da je bila hiša vrsto let v posesti znamenitih kranjskih rodbin. Na začetku je bila v lasti mestnega sodnika in župana Lenarta Hrena. Leta 1666 je prešla v posest plemiča Petra von Wazenberga.

Leta 1740 je menjala lastnika in končno prek nekaterih drugih posestnikov postala last ljubljanske družine Skaberne. Med njimi sta najznamenitejša Avgust in Edvard, ki sta leta 1883 ustanovila Manufakturno trgovino A. & E. Skaberne. Njuni dediči so še danes eni od lastnikov hiše.