Slovenija 20.11.2015 11:00

Združenje splošnih knjižnic nagradilo najboljše projekte v letošnjem letu

Novo mesto, 20. novembra - Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic je Združenje splošnih knjižnic danes na slovesnosti v Novem mestu podelilo nagrade za najboljši projekt v letošnjem letu. Podelilo je nagrado za najboljši projekt na področju strokovnega dela in dve nagradi s področja storitev za uporabnike. Dobile so jih knjižnice v Ljubljani, Kopru, Novi Gorici in Kamniku.

Nagrado za najboljši projekt na področju strokovnega dela je združenje namenilo Mestni knjižnici Ljubljana za projekt Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu. Storitev avtomatiziranega objavljanja podatkov o novem knjižničnem gradivu se je razvila zaradi uveljavljanja optimizacije delovnih procesov in opravil v knjižnici, predvsem pa zardi boljšega pregleda nad novim knjižničnim gradivom ter izboljšanja uporabe seznamov novosti za uporabnike knjižnice.

S področja storitev za uporabnike je združenje nagrado namenilo Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper in Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Vzpostavitev vzajemnega spletnega portala s priporočilno kakovostno literaturo dobreknjige.si, ki je projekt spodbujanja bralne kulture nacionalnega pomena. Namen projekta je izgradnja skupnega portala slovenskih splošnih knjižničarjev s celovitimi predstavitvami kakovostne literature in z možnostjo aktivnega sodelovanja na portalu tako literarne stroke kot bralcev, uporabnikov knjižnic.

Za projekt Kamniške pravljične poti pa je združenje nagradilo Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Kamniška pravljična pot je voden izlet v naravo ali drugo okolje, združen s pripovedovanjem lokalnih pravljic in spoznavanjem kulturne dediščine, običajev ali posebnosti kraja. Namenjen je družinam z majhnimi otroki, ki jim knjižnica tako omogoča kakovostno preživljanje prostega časa, jih seznanja s folklornim izročilom in spodbuja družinsko branje.

Nagrade za najboljši projekt je Združenje splošnih knjižnic letos podelilo tretje leto. Z njimi želijo spodbujati razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic na področju storitev za uporabnike, področju strokovnega dela in področju vodenja knjižnic.

Kot so sporočili, je na razpis prispelo 16 prijav. Raznolikost prijavljenih projektov kaže, da so knjižnice kulturne institucije z največ različnimi vsebinami v primerjavi z drugimi področji kulture in da je razumevanje njihovega poslanstva široko in fleksibilno.

Slogan letošnjega dneva slovenskih splošnih knjižnic je Knjižnice povezujejo. Tej temi je bila posvečena tudi današnja okrogla miza v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, na kateri je beseda tekla o knjižnicah in njihovi vlogi pri vključevanju ranljivih skupin v družbo.

V Sloveniji deluje 58 osrednjih knjižnic, 269 izposojevališč, 13 bibliobusov, ki imajo 699 postajališčih v 588 krajih, in 86 premičnih zbirk. V svojih zbirkah hranijo več kot 11 milijonov gradiva.