Slovenija 24.11.2015 13:15

Pri Beletrini Kos, Filipčič, Lunaček, Rode in Babnikova

Ljubljana, 24. novembra - Beletrina je v novih prostorih založbe na Kersnikovi 4 predstavila pet novosti slovenskih avtorjev. To so drugi del avtobiografskega dela Janka Kosa Ideologi in oporečniki, roman Gabriele Babnik Intimno, knjiga Emila Filipčiča z naslovom Serafa s Šarhove 2, zgodbe Matjaža Lunačka Beatus ille qui... in pesniška zbirka Toneta Rodeta Prareka.

Kosovo delo, ki so ga pri Beletrini izdali z Znanstveno založbo Filozofske fakultete, po besedah urednika Mitje Čandra prinaša enega najbolj zanimiv zapisov o genezi slovenskega intelektualnega in kulturnega življenja v obdobju med letoma 1950 in 1990.

Po Kosovih besedah že naslov dela kaže na drugačnost od prve knjige Umetniki in meščani, ki je izšla letos spomladi. Če je v prvi knjigi uporabljal le svoj spomin, domišljijo in pripovedi bližnjih, pa je moral za to knjigo preverjati različne vire. Knjigi je na koncu dodan seznam številnih osebnosti, ki jih omenja v delu. Kot zanimivost je omenil, da so glavni junaki prvega dela v tokratni knjigi dobili stranske vloge, v ospredju pa so bolj javne osebnosti, kot so Edvard Kocbek, Dušan Pirjevec, Anton Ocvirk, omenjeni so tudi Prežihov Voranc, Edvard Kardelj, Josip Broz - Tito. Skozi knjigo Kos podaja tudi svojo življenjsko zgodbo.

Gabrijela Babnik je svoje delo Intimno označila za prozaičen roman. V njem po njenih besedah ni glasbe, je zgolj tišina, ki korespondira z izpraznjenim časom, v katerem živimo. Roman prinaša tri zgodbe. Prva govori o mešanem paru, ki živi v Ljubljani, druga v ospredje postavlja priseljensko bosanskih korenin Amino, ki se zaplete v zvezo s precej starejšim odvetnikom, protagonistka tretje pa je newyorška fotografinja Deana.

Filipčičeva knjiga Serafa s Šarhove 2 prinaša zgodbo starih prijateljev, ki sta se poznala že v najstniških letih. Za protagonistoma se, kot je povedal Filipčič, skrivata on in Marko Derganc. V knjigi se ne moreta izogniti njuni kultni radijski igri iz konca 70. letih Butnskala, zaradi katere avtorja še danes marsikdo ustavi na ulici, je povedal Filipčič.

Knjiga Beatus ille qui... je prozni prvenec psihiatra Matjaža Lunačka, ki se je lani podpisal pod esejistično delo Telovadci nad prepadom. V tokratni knjigi je zbranih 26 zgodb različne dolžine, v katerih so predstavljene osebe, ki so doživele izjemne trenutke, ali pa same izstopajo po svoji izjemnosti.

V Argentini rojeni pesnik Tone Rode v pesniški zbirki Prareka odpira temeljna bivanjska vprašanja, kot sta, kdo smo in kam gremo. Zanima ga tudi odnos oziroma dialog s sočlovekom in s presežnim. Pesniška zbirka je razdeljena na šest razdelkov oz. podnaslovov: Čas, Svet, Dom, Ti, Jaz, On. Pesmi so po avtorjevih besedah stilsko povsem nehomogene. Spremno besedo je zapisal Aleš Berger.