Slovenija 12.12.2015 9:39

Jezikoslovec Janez Orešnik danes dopolnil 80 let

Ljubljana, 12. decembra - Jezikoslovec, akademik Janez Orešnik je danes dopolnil 80 let. Do leta 1990 se je ukvarjal predvsem z germanskim primerjalnim jezikoslovjem in skandinavistiko. Od leta 1990 pa raziskuje predvsem splošnojezikoslovne teme s poudarkom na prispevku slovenščine k reševanju splošnih jezikoslovnih vprašanj. Ukvarja se tudi z uporabnim jezikoslovjem.

Orešnik je doktor germanskega jezikoslovja ter profesor germanskega primerjalnega jezikoslovja in splošnega jezikoslovja ter od leta 1993 redni član Slovenske akademije za znanost in umetnost (SAZU). Od istega leta je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Sicer je od leta 1961 zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 1990 kot predstojnik oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje.

Po končanem študiju na Filozofski fakulteti se je izpolnjeval tudi na tujih ustanovah - univerzah v Koebenhavnu, Zagrebu, Reykjaviku in na Harvardu.

Pozneje se je ukvarjal s skandinavistiko in v tem okviru preučeval islandščino. Določil je nekatera pravila islandskega glasoslovja in jih delno utemeljil, opisal je več neknjižnih pojavov na področju islandskega oblikoslovja. Leta 1987 je v Hamburgu izdal knjigo Studies in the phonology and morphology of modern Icelandic, za katero je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča.

S skupino mlajših jezikoslovcev je v okviru naravnega jezikoslovja razvil teorijo o t. i. krepkih in šibkih dvojnicah v skladnji - sopomenskih skladenjskih enotah, ki v zgodovini jezika tekmujejo druga z drugo.

Pozneje se je ukvarjal predvsem s splošnojezikoslovnimi temami. Največ pozornosti je posvetil tvarini. Ukvarja se tudi z uporabnim jezikoslovjem, s tega področja je leta 1995 izšla knjiga Uradi za jezik v Skandinaviji, navaja spletna stran Filozofske fakultete.

Leta 2004 je prejel zlati znak za zasluge RS, leta 2007 pa Zoisovo nagrado za življenjsko delo.