Slovenija 16.12.2015 12:46

Zgodovinski arhiv Celje z novo serijo razstav Dekade

Celje, 16. decembra - Zgodovinski arhiv Celje začenja ob izteku leta 2015 novo serijo razstav Dekade. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor arhiva Borut Batagelj, prvo od njih, ki jo bodo odprli v četrtek, posvečajo obdobju, ki je Celje in okolico zaznamovalo v zadnji dekadi 20. stoletja.

Batagelj je opozoril, da gre za nov pristop, ki doslej v arhivih ni bil v ospredju. Arhivi gradivo običajno pridobivajo ali predstavljajo na podlagi konkretnega izvora ali izbrane teme, tokrat pa je prvič kot kriterij v ospredju časovna dimenzija.

Mejni letnici nastanka gradiva 1990-1999 sta pogojevali predstavljanje tem in ne obratno, je povedal Batagelj.

"Razstavo želimo uporabljati predvsem kot medij, ki spodbuja zavedanje in sproža refleksijo o pomenu hrambe in zbiranja gradiva, ki je zaznamovalo preteklost. Poleg tega je eden od ciljev projekta, da se arhiv še bolj poveže s skupnostjo. Želimo si pridobivati in omogočati dostopno gradivo, ki je komplementarno arhivskemu gradivu, ki ga že hranimo," je dejal Batagelj.

"Z Dekadami želimo vzpostaviti model zavedanja, da je pravzaprav zgodovina in dediščina ne le odraz izbranih in odbranih tem, ki jih nekdo postavi v ospredje, ampak prav nasprotno, da je precep časa, ki ga vzamemo kot kriterij, lahko dobra podlaga za izbor kakršnihkoli tem. Spomini skupnosti so spomini posameznikov in ne le spomini neke zamišljene skupnosti," meni Batagelj.

Razstavo spremlja tudi katalog z različnimi temami, od prehoda iz Jugoslavije v novo državo, družbeno-politične spremembe, razcvet potrošništva, gospodarske spremembe, reforme uprave, šolstva, zdravstva, do kulture in športa ter tudi vsebine, ki so zaznamovale delovanje arhiva v tem obdobju.

Serijo razstav Dekade je zasnoval Batagelj, katalog pa sta uredila Sonja Jazbec in Batagelj. Avtorji prispevkov so poleg Batagelja še Bojana Aristovnik, Bojan Himmelreich, Sonja Jazbec, Jože Kranjec, Vesna Sirk, Hedvika Zdovc in Aleksander Žižek.