Slovenija 21.12.2015 12:05

V NUK podelitev Čopove diplome, priznanj in plaket za knjižničarje

Ljubljana, 21. decembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici bodo drevi podelili nagrade Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Čopovo diplomo bo prejela Vesna Horžen, Čopovo priznanje Milena Pinter, Mira Petrovič in Dragana Lujić, plaketo pa Društvo bibliotekarjev Maribor in podjetje Hervis. Prireditve se bo udeležila tudi ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar.

Horženova, ki diplomo prejme za izjemen prispevek pri krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke ter za prispevek k razvoju in afirmaciji knjižnic, je predsednica Združenja splošnih knjižnic in članica Društva bibliotekarjev Dolenjske. Na področju knjižničarstva deluje že več kot četrt stoletja. Med drugim je bila tudi vodja Ljudske knjižnice Ribnica in direktorica javnega zavoda Miklova hiša.

Pinterjeva priznanje prejme za prispevek k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih splošnih knjižnic ter krepitve položaja knjižničarjev, Petrovičeva za izvirne strokovne pristope in zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarske stroke v javnosti in razvoju njene dejavnosti, Lujićeva pa za pomemben prispevek k razvoju knjižničnih storitev in h krepitvi sodelovanja in povezovanja zaposlenih v knjižničarstvu, piše v obrazložitvi priznanj.

Čopovo plaketo, ki jo letos podeljujejo prvič, so namenili Društvu bibliotekarjev Maribor za aktivno prizadevanje za razvoj knjižničarstva in utrjevanje njegovega položaja v družbi ter podjetju Hervis. Tega v zvezi prepoznavajo kot podjetje, ki se je izkazalo kot zanesljiv partner in podprlo prizadevanja splošnih knjižnic pri širjenju bralne kulture med otroki.

Čopova odličja, poimenovana po slovenskem knjižničarju in intelektualcu Matiji Čopu, podeljuje Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, za dosežene rezultate na področju knjižničarstva. Čopova diploma in Čopova priznanja so najvišje državne nagrade za uspehe na področju knjižničarstva.

Čopovo diplomo strokovna javnost podeli knjižničarjem za pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke. Čopovo priznanje podelijo knjižničarjem za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti. Čopova plaketa pa je namenjena organizacijam, društvom ali partnerjem, ki podpirajo delovanje knjižnic in izvedbo projektov.