Slovenija 31.12.2015 15:53

V letu 2015 izšle tri Dovjakove drame v elektronski obliki

Ljubljana, 31. decembra - Dramatik in pesnik Krištof Dovjak je letos izdal tri dramska dela v elektronski obliki: komorno igro Dedal, igro v dveh delih Hčere, pogreb, poroka in komorno igro Herakle, ludilo..., ki je prevedena v srbščino. V središču iger Dedal in Herakle, ludilo... so antične zgodbe, dramo Hčere, pogreb, poroka pa je posvetil obletnici Karla Velikega.

Dovjak v komorni igri Dedal nadaljuje z dramsko obdelavo antičnih mitov, ki se jim posveča od leta 1995 napisane Antigone. Tokrat se ukvarja predvsem z Dedalovim umorom nadarjenega nečaka Talosa. Med drugim zapiše Dedalov aroganten zagovor pred areopagom in predstavi Dedalovo izgnanstvo na Kreti, kjer gradi Knosoško palačo in se sooča z lastno krivdo.

Z igro v dveh delih, naslovljeno Hčere, pogreb, poroka, ki jo je Dovjak spisal ob 1200. obletnici smrti Karla Velikega, se vrača k dramski obdelavi Karolingov, s katerimi se je ukvarjal že v dramah Pipin Mali in Monjoie Karla Velikega. V drami, postavljeni na dan smrti in hitrega pokopa Karla Velikega, Dovjak dialoško sooči tri kraljeve hčere, z uvedbo lika Norca ob koncu pa prikaže začetek razpada vrednot, ki jih je vzpostavila karolinška renesansa.

V komorni igri Herakle, ludost, ki jo je v srbščino prevedel Ivan Antić, se Dovjak ponovno vrača k antičnim motivom in snovem. Dramatik z osrednjim junakom v ospredje postavlja tematiko vojnega zločina, prepletenega s Heraklejevo epilepsijo. Heraklej po tragičnem poboju svoje družine ter peripetijah na dvoru kraljice Omfale s pomočjo slepe Deklice sprevidi svojo zaslepljenost in se upre manipulaciji oblastnikov. S tem spoznanjem stopi pred zbor, pred katerim, v službi resnice, javno prizna vojne zločine in prevzame nase krivdo.

Slovenski knjigi v elektronski obliki, ki sta opremljeni s fotografijami skulptur uveljavljenega bošnjaškega slikarja Nesima Tahirovića, sta bralcem brezplačno na voljo na spletu.