Slovenija 6.4.2016 16:00

Zveza slovenskih glasbenih šol podelila nagrade in priznanja Frana Gerbiča

Cerknica, 6. aprila - Zveza slovenskih glasbenih šol je nagrado Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja letos namenila Bredi Oblak in Juriju Križniču. Na današnji prireditvi v Cerknici so podelili še štiri priznanja za izjemne uspehe.

Kot piše v obrazložitvi, je Oblakova s svojim delom in prizadevanji pustila izjemen pečat v razvoju glasbenega izobraževanja mladih. Svoje življenjsko poslanstvo, ki ga je udejanjila v glasbi, je opravila z odličnostjo in nam z njim podarila tudi bogastvo glasbenopedagoške literature.

Oblakova je profesorica glasbene metodike in didaktike ter zaslužna profesorica Akademije za glasbo v Ljubljani. Šolala se je na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in na Akademiji za glasbo, kjer je doktorirala. Med drugim je bila več kot 40 let visokošolska učiteljica na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 1989 in 1993 je bila prodekanka akademije in dolga leta predstojnica oddelka za glasbeno pedagogiko. Sooblikovala je prenovo študijskih programov ter bila pobudnica in začetnica podiplomskega študija na področju glasbene pedagogike. Je avtorica in soavtorica učnih načrtov na vseh nivojih izobraževanja.

Križnič je pot violinista začel v Glasbeni šoli v Šempetru pri Novi Gorici. Šolanje je nadaljeval na Srednji glasbeni šoli in Akademiji za glasbo v Ljubljani. Prvo zaposlitev je kot violinski pedagog našel na matični šoli, na kateri neprekinjeno poučuje že 37 let. Poleg tega je leta 1980 ob podpori Silvana Kerševana začel postavljati temelje godalnega oddelka na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emila Komela v Gorici.

Po njegovi zaslugi je bil ustanovljen skupni simfonični orkester, ki je leta 2002 združil 13 primorskih šol. Poleg tega je dolga leta vodil šolski godalni orkester in komorni orkester glasbenega društva Nova iz Nove Gorice. S svojim delom je glasbenemu svetu podaril številne vrhunske violiniste in pripomogel k popularizaciji klasične glasbe, z vodenjem orkestra Nova pa je omogočil glasbeno izražanje številnim ljubiteljskim glasbenikom.

Priznanja za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja je prejela flavtistka Alenka Zupan. Zupanova je izjemno predana pedagoškemu poklicu, s pozitivno energijo, z visoko motiviranostjo in raziskovanjem pa v slovenski glasbeni prostor neprestano vnaša novosti, ki dvigujejo kakovost stroke.

Priznanje je prejela tudi Alenka Firšt. Kot so podeljevalci priznanja zapisali v obrazložitvi, se Firštova uvršča med glasbene pedagoge, ki znatno prispevajo h kakovosti izobraževanja in k izboljševanju učnih procesov.

Zveza slovenskih glasbenih šol je priznanje podelila tudi Robertu Kampletu. Ta je izjemen strokovnjak in odličen pedagog, ki s svojim delom in z močno voljo prispeva k razvoju in ugledu slovenskega glasbenega šolstva na osnovni in srednji stopnji.

Priznanje je prejel tudi Peter Napret. S svojo predanostjo in uspešnim delom na področju uvajanja in uveljavitve glasbene vzgoje ter izobraževanja pri predmetu citer in s popularizacijo tega glasbila pomembno prispeva k razvoju kakovosti učnih procesov v slovenskem glasbenem prostoru, piše v obrazložitvi priznanja.