Od blizu 30.6.2016 11:40

Vodja slovenskega kulturnega centra v Berlinu Jagodič navezuje stike

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana/Berlin, 30. junija - Od začetka junija v nemški prestolnici, na slovenskem veleposlaništvu, deluje Slovenski kulturni center Berlin, vodi ga Gregor Jagodič. Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, je Jagodič že vzpostavil stike in začrtal prve okvire sodelovanja.

Nemčija, Berlin. Brandenburška vrata, Berlin. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Nemčija, Berlin.
Brandenburška vrata, Berlin.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Okoli delovanja kulturnega centra v Berlinu se je neuradno veliko govorilo. Za vodjo se je že pred meseci omenjalo ime Gregorja Jagodiča iz službe za mednarodno sodelovanje na ministrstvu za kulturo in nekdanjega svetovalca za kulturo v kabinetu predsednika vlade. Ta je ves čas ponavljal, da tega ne more potrditi.

Center naj bi sprva začel delovati 15. aprila, a sta, kot sta večkrat ponovili za medije, ministrstvi za kulturo in za zunanje zadeve še usklajevali podrobnosti.

Za večjo prepoznavnost slovenske kulture v nemško govorečem prostoru

Ves čas so se strinjali, da je kljub številnim naporom za prepoznavnost slovenske kulture storjeno premalo, še zlasti tam, kjer ustrezna javna podoba države ugodno vpliva na politično in gospodarsko sodelovanje. Z najpomembnejšo slovensko zunanjetrgovinsko partnerico je sicer po prepričanju ministrstva sodelovanje na področju kulture dobro in vsestransko razvito, vendar bi ga bilo treba razširiti in izboljšati, so decembra za STA povedali na ministrstvu za kulturo.

Gregor Jagodič je poizvedovanje STA o njegovem delu na novem delovnem mestu preusmeril na ministrstvo za kulturo, kjer da bodo poskrbeli za odgovore.

Na vprašanje, kako je Jagodič zastavil svoj program za štiri leta, so na ministrstvu odgovorili: "Program je zastavil v sodelovanju s strokovnimi službami MK in MZZ, v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije ter s strateškim dokumentom Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana - Zunanja politika Republike Slovenije. Program temelji predvsem na promociji slovenske kulture in slovenskih ustvarjalcev v Nemčiji ter spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih ustvarjalcev, delujočih v Nemčiji."

Pomembno je mreženje

Kateri bodo poudarki, katere stike je in še bo vzpostavil? Kakšna bo platforma za kulturno izmenjavo med Slovenijo in Nemčijo? "Od začetka delovanja centra, 1. junija, je že vzpostavil stike in začrtal prve okvire sodelovanja. Mreženje je namreč ena od pomembnejših dejavnosti."

Ob tem na ministrstvu tudi poudarjajo, da bo Jagodič poiskal dobre obstoječe prakse kulturne izmenjave in s svojimi močmi pomagal pri njihovem nadaljnjem razvoju. Pri tem pa ne gre samo za izmenjave, v veliki meri je poudarek tudi na sodelovanju slovenskih in nemških ustvarjalcev, da se lahko pridobi širšo publiko, s tem pa tudi večjo prepoznavnost.

Na Dunaju že deluje Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji - Skica. Kakšno bo sodelovanje obeh centrov? "Sodelovanje bo dobro in tesno, nekateri projekti bodo zastavljeni skupaj. Že v preteklosti je bil cilj MK, da se pripravi t. i. projekte, ki bi jih lahko predstavljali v več prestolnicah, saj bi s tem dosegli večji promocijski učinek. Sedaj, ko imamo v tujini dva slovenska kulturna centra, bo tovrstno delovanje in usklajevanje lahko tudi udejanjeno. Konkretni pogovori že potekajo, v obeh primerih gre za nemško govoreči prostor, zato je promocija lahko še bolj učinkovita."

Finančna slika berlinskega kulturnega centra

In kakšna je finančna slika novega centra? Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da se predlog razreza proračuna podaja za eno leto vnaprej, vsebinsko razdelitev pa potrdi področna strokovna komisija na ministrstvu. Predvideni proračun za izvedbo programa berlinskega centra je enak kot za Skico, torej 85.000 evrov na leto.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve, ki poskrbi za pokritje neprogramskih stroškov, ocenjujejo porabo sredstev dela uslužbenca v višini 64.000 evrov, kar zajema stroške dela, selitvene stroške, najemnino za stanovanje in ostale stroške delovanja, za leto 2017 pa nekaj manj kot 100.000 evrov. Razliko v znesku gre pripisati temu, da je Jagodič mandat nastopil šele na polovici leta.

Vodja Slovenskega kulturnega centra Berlin deluje samostojno, sredstva za dodatne sodelavce niso predvidena. Glavni partner pri vsebinskem svetovanju so strokovne službe ministrstva za kulturo, vodja centra pa sodeluje tudi s pristojnimi službami ministrstva za zunanje zadeve, so še pojasnili na ministrstvu za kulturo.