Slovenija 12.9.2016 10:31

V Galeriji DLUL risbe Zdenka Huzjana

Ljubljana, 12. septembra - V Galeriji DLUL bodo drevi odprli razstavo risb Zdenka Huzjana, naslovljeno Zažem. Pretežno gre za risbe v tehniki oglja, ki ga umetnik lahko kombinira tudi z akrilom. Oglje Huzjanu daje svobodo ohraniti risbo čisto ali jo zabrisati in ustvariti že povsem slikarski učinek mehkega prehajanja v navidezni slikovni prostor.

Kot je ob razstavi zapisala umetnostna zgodovinarka Nataša Smolič, je risba skoraj vedno prva reakcija na hipno idejo, ki v naslednjem trenutku prav tako hitro lahko ne obstaja več. In prav zato je neprecenljiva, je najdragocenejši dokument procesa misli tistega, ki je naše bivanje v nekem obdobju oplemenitil z umetniško stvaritvijo.

V Huzjanovih risbah je vedno prisotna figura svoje samotno bivanje izpovedala, izrazila in prikazala do obisti. "Nobene agresije ni v teh bitjih. V svoji tihoti čepijo in često še zgolj eterično lebdijo," je zapisala umetnostna zgodovinarka. Berač, Prvi sneg, Samotno bitje je le nekaj naslovov, s katerimi je umetnik opisal svoja dela, tiste risbe, ki so ostale brez besednega opisa, pa po njenem prepričanju v gledalcu pustijo enako sled.

Med deli, kjer se je umetnik odločil prikazati eno, dve ali več figur, ni prav nobene pripovedne razlike. Tudi kadar jih je več, gre za posameznike v skupini in med njimi ni nobene komunikacije. Še več, komunikacija med upodobljenci je povsem enakovredna komunikaciji z gledalcem. Poteka na neki višji ali vzvišeni ravni.

Ponavljajoča se črna pika ali črta na belem nosilcu pričarata videnje prekmurske ravnice, osamljena črta je hrepenenje po horizontu, krog ali kvadrat sta osnovna elementa, v katera so že stari mojstri vrisovali človeško telo in že od prazgodovine predstavljata popolnost.

Kadar figura nima podpore kateregakoli izmed omenjenih elementov, se zgodi zanimiv preobrat. Takrat je figura cela. Predstavljena je v stanju samosti. Je sama, vendar ni osamljena. Slikarju je uspel (popolni), kakor sam pravi, zažem. Figura se je objela, začutila, doživela in isto možnost ponudila tudi gledalcu, je še zapisala Nataša Smolič.

Zdenko Huzjan se je rodil leta 1948 v Lendavi. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, kjer je končal tudi specialko za slikarstvo. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je na oddelku za likovno pedagogiko predavatelj za slikanje in risanje. Posveča se slikarstvu, grafiki in kiparstvu. Dejaven je tudi kot literat, pesnik in esejist.

Razstava v Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) bo na ogled do 2. oktobra.