Slovenija 26.9.2016 15:13

V Narodni galeriji bodo starejšo umetnost srednješolcem približali preko delavnic

Ljubljana, 26. septembra - V Narodni galeriji v okviru evropskega projekta Prisluhni mi pripravljajo delavnice za srednješolce, s katerimi želijo mladim približati starejšo umetnost. Projekt se ukvarja tudi z vprašanjem, kako tradicionalne muzeje spremeniti v sodobne. Brezplačne delavnice se bodo začele 1. decembra, namenjene bodo vsem štirim letnikom srednje šole.

Dvodelne delavnice gradijo na metodologijah BrickMe (verzija Lego resne igre), igrizacije, odprtega pogovora o umetnosti in metode design thinking. Dijaki bodo s kockami sestavili dogodek iz svojega življenja. Čeprav bodo vsi uporabljali enake kocke, bo vsak model videti drugače. Med raziskovanjem podobnosti in razlik bodo modele fizično povezovali med sabo. Tako bo vsak pogled postal del prepletene mreže. Dijaki se bodo vživeli v namišljeno situacijo in poskušali skupaj rešiti izziv, ki jim ga bodo zastavili mentorji.

Drugi del delavnice bo potekal v prostorih stalne zbirke, kjer bodo raziskovali zgodovinske selitve. Ivana Kobilca je 35 let preživela v tujini, Zoran Mušič je bil v otroštvu begunec, po prihodu iz koncentracijskega taborišča pa je živel v Benetkah in Parizu. Zakaj so se selili, kaj so pustili za sabo, kako so se spremenili, kako bi se danes vedli v podobni situaciji? S pomočjo metod, s katerimi se bodo seznanili, bo umetnost oživela in jim pomagala pri razumevanju preteklosti in sodobnosti, so zapisali v galeriji.

Namen delavnice je spodbujanje veščin, potrebnih v sodobnem svetu, kot so iznajdljivost, kritično razmišljanje, reševanje problemov, delo v skupini, zdrava tekmovalnost, sporazumevanje, učenje o učenju, medkulturnost, prevzemanje pobude, podjetnost, kulturna ozaveščenost in izražanje v maternem jeziku. Cilji delavnice so tudi vzgoja za mir in nenasilje, spoznavanje kulturne dediščine preko vodenega ogleda razstave ter razumevanje zgodovinskih selitev ob izbranih slikah in preko življenja umetnikov.

V projektu, ki ga vodi ljubljanska Narodna galerija, sodelujejo še partnerji Umetnostnozgodovinski muzej na Dunaju, Galerija Matice srbske iz Novega Sada ter španski inštitut za socialno podjetništvo.

Kot so za STA pojasnili v Narodni galeriji, bodo delavnice do 30. oktobra prihodnje leto vzporedno potekale v vseh partnerskih muzejih. V Narodno galerijo želijo pritegniti čim več dijakov, računajo na okoli 2000 dijakov oziroma vsaj 100 skupin.

Delavnice bodo temeljile na učni pripravi, ki jo bodo profesorjem posredovali za pripravo in predhodno motivacijo skupaj z multimedijsko predstavitvijo. Skupine bodo vodili usposobljeni mentorji - vodniki in animatorji po Narodni galeriji ter kustosinja pedagoginja in kustos Narodne galerije.