Slovenija 19.10.2016 11:01

V Piranu prvi Mednarodni kongres slovenskih muzealcev

Piran, 19. oktobra - V Piranu bo od 20. do 22. oktobra potekal prvi Mednarodni kongres slovenskih muzealcev. Udeleženci bodo obravnavali temo muzejev, dediščine in kulturne krajine, ki je tudi letošnja mednarodna muzejska tema. Poleg slovenskih muzejskih strokovnjakov bodo na kongresu sodelovali gostje iz Italije in Hrvaške.

Na kongresu, ki bo potekal v Gledališču Giuseppe Tartini v Piranu, bosta poudarjeni odgovornost in vloga muzeja pri sooblikovanju kulturne krajine, vzpostavljanje enovitega razumevanja pomena dediščine ter sobivanja posameznika v skupnosti s ciljem oblikovanja in ustvarjanja kolektivnega spomina. Kot so zapisali organizatorji, muzeji želijo in so dolžni sodelovati pri oblikovanju novega, ozaveščenega prostora kulturne krajine in vzpostavljati nov koncept skupnosti, jo povezovati in vanjo vključevati šibkejše skupine.

Kongres bo razdeljen v tri tematske sklope. Prvi nosi naslov Muzeji in kulturna krajina, drugi Nesnovna dediščina in kulturna krajina ter tretji Interpretacija dediščine in kulturna krajina. V petek popoldne bo v sklopu kongresa potekala tudi okrogla miza z naslovom Muzeji, dediščina in kulturna krajina, ki naj bi se je med drugim udeležil minister za kulturo Tone Peršak.

Kongres organizirajo Slovensko muzejsko društvo (SMD), Skupnost muzejev Slovenije (SMS) in slovenski odbor Mednarodnega muzejskega sveta ICOM.

Po prepričanju organizatorjev ima dejstvo, da se tovrsten skupni kongres prvič organizira v Piranu, v narodnostno mešanem okolju, pomembno sporočilo, saj je Piran mesto, ki si zasluži podporo pri razvoju kulturnega turizma ter primerno vrednotenje dediščine in kulturne krajine.