Slovenija 26.10.2016 12:13

V Krškem predstavili restavrirano Dalmatinovo Biblijo

Krško, 26. oktobra - V Krškem so v počastitev skorajšnjega dneva reformacije v torek predstavili restavrirano izvirno Dalmatinovo Biblijo iz izbirke tamkajšnje Valvasorjeve knjižnice. Za restavriranje dodobra načete knjige so porabili približno 2000 delovnih ur.

Biblija je v prevodu v Krškem okoli leta 1547 rojenega Jurija Dalmatina v 1500 izvodih izšla leta 1584.

Vodja Centra za restavriranje in konserviranje Arhiva RS Jedrt Vodopivec Tomažič je za STA povedala, da je bila iz dveh delov oziroma knjig sestavljena Biblija zaradi pogoste uporabe precej mehansko poškodovana. Pri restavriranju so ju združili in jima ob primerni hrambi zagotovili še večstoletni obstoj.

Bibliotekarka Polona Brenčič je za STA pojasnila, da so knjigo za 5000 evrov leta 2010 odkupili od zasebnega slovenskega lastnika. V Valvasorjevi knjižnici so jo glede na to, da gre za delo rojaka, že dolgo želeli uvrstiti v svojo zbirko.

Restavriranje, ki ga je z donatorsko pomočjo v znesku dobre polovice in lastnimi sredstvi plačala knjižnica, je stalo 12.000 evrov. Restavrirano Biblijo bodo hranili v ustreznih klimatskih in ognjevarnih pogojih, za vse, ki bi jih zanimala, pa bo na ogled v domoznanskem oddelku Valvasorjeve knjižnice, je še povedala Polona Brenčič.

Po podatkih Jedrt Vodopivec Tomažič v Sloveniji uradno hranijo 36 izvirnikov Dalmatinove Biblije, v tujini pa dodatnih 42. Poleg teh sta na voljo tudi izdaji faksimil iz 1968 in 1994.

Po Enciklopediji naravne in kulturne dediščine na Slovenskem je sicer Biblijo začel v slovenščino prvi prevajati Primož Trubar. Ta je leta 1557 izdal prevod Nove zaveze, ki je poleg Lutrovega predstavljal temelj Dalmatinovega prevoda.

Dalmatin, ki je imel leta 1578 prevedeno že celotno Biblijo, zaradi posredovanja Karla Avstrijskega te nato na slovenskem ozemlju ni mogel natisniti. Z denarno podporo Kranjske, Štajerske in Koroške dežele jo je dal natisniti v nemškem Wittenbergu. Leta 1583 so jo tiskali približno pol leta, knjige pa so nato do Štajerske, Koroške in Kranjske skrite pretovorili v sodih in skrinjah.

Jurij Dalmatin se je v Krškem, kjer je živel do svojega osemnajstega leta, rodil okoli leta 1547. Tam je obiskoval Bohoričevo latinsko šolo, leta 1565 pa se je na begu pridružil Trubarju in njegovi družini. Šolanje je nadaljeval v samostanski šoli v Bebenhausnu na Württemberškem, od leta 1566 je na univerzi v Tübingenu študiral filozofijo in protestantsko teologijo. Magistriral je leta 1569.

V Ljubljani je leta 1572 začel opravljati delo slovenskega in nemškega pridigarja, postal je tudi nadzornik stanovske šole. Med letoma 1574 in 1585 je pridigal v Begunjah, med letoma 1585 in 1589 je opravljal službo duhovnika v Ljubljani ter v Škocjanu pri Turjaku. Komaj 42-leten je leta 1589 umrl v Ljubljani.

Dalmatinove pesniške in prevajalske objave je moč zaslediti v Trubarjevih delih, poleg Biblije je izdal več prevodov in nekaj lastnih del. Nekaj njegovih pesmi so izdali tudi posthumno.