Slovenija 30.10.2016 10:30

Depoji filmskega arhiva na Roški bodo zadostovali za vse čase

Ljubljana, 30. oktobra - Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS je poleti gradivo iz Gotenice in prostorov na Zvezdarski ulici preselil v nove depoje v nekdanji vojašnici na Roški cesti. Ti prostori bodo, kot je za STA povedal vodja filmskega arhiva Alojz Tršan, zadostovali za vse čase. V njih je prostora še za 3000 kolutov, več jih niti ne pričakujejo.

Arhiv RS v vzhodnem traktu nekdanje vojašnice razpolaga s petimi etažami, za filmski arhiv so usposobili prvo nadstropje. Arhivski delavci so v dveh mesecih na novo lokacijo, kjer imajo na voljo okrog 400 kvadratnih metrov, preselili približno 30.000 kolutov.

V komori za hrambo negativov hranijo 14.443 izvirnikov slovenskih filmov vseh žanrov iz različnih obdobij in različnih ustvarjalcev. Ti so hranjeni na osmih stopinjah Celzija in približno 40-odstotni vlagi. V prostorih za filmske kopije hranijo 15.535 kopij na filmskem traku ob dobrih 40-odstotkih vlage in 12 stopinjah Celzija, je za STA povedala Tatjana Rezec Stibilj iz Slovenskega filmskega arhiva. Prostor, ki bo namenjen filmskim vsebinam na elektronskih nosilcih, je še v fazi preselitve.

Hranijo tudi spisovno gradivo vseh tistih javnopravnih oseb v Sloveniji, ki se ukvarjajo s kinematografijo - scenarije, pogodbe, snemalne knjige in drugo gradivo, ki so ga pridobivali od produkcijskih hiš, v zadnjem času tudi od Slovenskega filmskega centra.

Kot zunanja lokacija filmskega arhiva je ostal le še Borovec, kjer hranijo izvirnike na gorljivem filmskem traku. Po besedah vodje arhiva Alojza Tršana so jih tja iz Gotenice preselili pred desetletjem. Danes v tamkajšnjem bunkerju pod ustreznimi klimatskimi pogoji hranijo 3721 filmskih kolutov.

Arhivsko gradivo pridobivajo od zasebnikov in kino klubov. Tako so v zadnjem času od kino kluba Mavrica pridobili približno 50 filmov na 8-milimetrskem traku, pridobili so tudi gradivo od kino klub Ljubljana in od hčerke Bojana Adamiča. Že pred leti so pridobili gradivo Edvarda Kardelja in skladatelja Uroša Kreka. Tega je, kot pravi Tršan, res veliko, vendar imajo v depojih prostora še za 3000 kolutov. da bi se kje našlo še več založenega, pa niti ne pričakujejo.

Aktualno produkcijo, ki je finančno podpira država, danes v glavnem prejmejo na digitalnem nosilcu. Po besedah Tatjane Rezec Stibilj mora po zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih vsak producent, ki je financiran s strani države, arhivu izročiti digitalni master in ustrezen ogledni format. S trdega diska gradivo prekopirajo na njihov e-repozitorj, nato gredo filmi v trajno hrambo na treh lokacijah, na Zvezdarski in Roški ter v Maribor. Kot je še povedala, so temelji e-arhiva postavljeni, letos so začeli z nadgradnjo, ki bo trajala približno pet let.

Za severni trakt poslopja na Roški cesti je arhiv trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ko bo severni trakt prenovljen, se bo Arhiv RS na Roško preselil v celoti.