Slovenija 6.11.2016 10:00

V občini Slovenj Gradcu 136 kulturnih spomenikov lokalnega pomena in trije državnega

Slovenj Gradec, 6. novembra - Koroški pokrajinski muzej bo do konca leta 2019 skladno s področnima pravilnikom in priročnikom označil vseh 136 nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena in tri kulturne spomenike državnega pomena v Mestni občini Slovenj Gradec. Označevanje je predvideno fazno. Občina je letos za označitev prvih 36 spomenikov muzeju namenila 5000 evrov.

Koroški pokrajinski muzej že ima izkušnje z označevanjem nepremičnih kulturnih spomenikov, saj je v letu 2014 že opravil označevanje na območju Občine Radlje ob Dravi, je na zadnji seji mestnega sveta slovenjgraške občine povedala direktorica muzeja Brigita Rajšter.

Pojasnila je, da želi država poenotiti sistem označevanja nepremičnih kulturnih spomenikov, zato je bil leta 2011 izdan Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov, nato pa tudi tudi poseben priročnik za označevanje.

Glede na pravilnik se je rok za označitev kulturnih spomenikov državnega pomena že iztekel konec leta 2015, rok za označitev spomenikov lokalnega pomena pa je glede na omenjeni pravilnik do konca leta 2021.

V Slovenj Gradcu želijo letos po besedah Rajšterjeve označiti vse kulturne spomenike v mestnem jedru, skupno 36 spomenikov. Načrt označevanja nato predvideva vsako leto do vključno 2019 označitev približno enakega števila spomenikov.

Na območju slovenjgraške občine so trije spomeniki državnega pomena, to so cerkev sv. Duha, Paučkove partizanske bolnišnice in razvaline gradu Vodriža. Za označitev teh spomenikov je muzej dal vlogo za sofinanciranje označb na ministrstvo za kulturo.

Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov predvideva, da je vsak spomenik zaradi boljše prepoznavnosti označen s posebno tablo. Med drugim je obvezen element table spoznavni znak Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaške konvencije).