Slovenija 11.11.2016 9:53

Letošnja etnološka Murkova nagrada Ingi Miklavčič Brezigar

Ljubljana, 11. novembra - V Cekinovem gradu bodo drevi podelili Murkove nagrade, priznanja in listine, ki jih Slovensko etnološko društvo podeljuje za strokovne dosežke na področju etnologije na Slovenskem. Murkova nagrada za življenjsko delo gre v roke Ingi Miklavčič Brezigar, priznanje Karli Kofol, listino pa bodo izročili Matevžu Omanu in družini Jožeta Kakerja.

Inga Brezigar Miklavčič je svojo poklicno pot začela kot konservatorka na takratnem Zavodu za spomeniško varstvo. Leta 1983 se je zaposlila v Goriškem muzeju kot kustodinja-etnologinja in tu delovala vse do upokojitve. V magistrski nalogi je analizirala sociološki pomen muzejskega dela, v praksi pa je muzejsko delo usmerila v tok nove muzeologije ter v nove načine dela pri zbiranju materialne in duhovne kulturne dediščine.

Po letu 1987 je pričela s pripravami za obnovo Trentarskega muzeja, vzporedno je spremljala nastanek Kobariškega muzeja, leta 1995 pa je prevzela nalogo vzpostavitve Breginjskega muzeja.

Med razstavami velja omeniti postavitev iz leta 1994 o dotlej marginalni temi goriške zgodovine - aleksandrinkah, razstavo Spomini naše mladosti ali življenje pod zvezdami, tematski razstavi Skrinje na Goriškem in Pustovanja na Goriškem ter postavitvi o posodju ter stoletnici bohinjske proge in solkanskega mostu. Leta 2012 je pripravila razstavo Meščanstvo na Goriškem, svojo dolgoletno pot v Goriškem muzeju pa sklenila z razstavo Industrijska dediščina na Goriškem.

Njeno pojmovanje muzeja je temeljilo na zamisli, da mora biti muzej odprta, povezovalna ustanova in kraj srečanj. S svojim delom pa je na Goriškem sprožila tudi domoznansko gibanje, med drugim piše v obrazložitvi nagrade.

Murkovo priznanje je komisija v sestavi v sestavi Irena Destovnik, Andrej Dular in Marko Terseglav namenila Karli Kofol iz Tolminskega muzeja za razstavo Človek in vojna, ki odpira malo raziskane in redko predstavljene teme iz časa prve svetovne vojne.

Murkovo listino prejme družina Kaker za prizadevanja pri ohranjanju stavbne dediščine. Družini je namreč ob pomoči strokovnjakov uspelo rešiti, ohraniti in obnoviti šest starih objektov na območju Savinjske. Za zbirateljsko, raziskovalno in publicistično delo pa so Murkovo listino namenili slavistu Matevžu Omanu, ki se posveča lokalni zgodovini Stražišča.

Slovensko etnološko društvo Murkove nagrade, priznanja in listine podeljuje v spomin na etnologa Matijo Murka (1861-1952).