Slovenija 16.11.2016 13:58

Pri Cankarjevi založbi monografija Egona Pelikana Tone Kralj in prostor meje

Ljubljana, 16. novembra - Pri Cankarjevi založbi je izšla monografija Tone Kralj in prostor meje Egona Pelikana, ki po besedah urednika Tineta Logarja zapolnjuje belo liso v našem kolektivnem spominu, povezano z delovanjem umetnika. Vendar se knjiga ne osredotoča na umetnostno zgodovinsko analizo Kraljevih del, ampak na zgodovinske okoliščine, v katerih je ustvarjal.

V njej Pelikan predstavlja do zdaj prezrt pomen slikarja Toneta Kralja. Gre za fenomen slovenske nacionalne markacije prostora v času med svetovnima vojnama in med drugo svetovno vojno, ko so bili primorski Slovenci pod fašizmom. Kot je poudaril Logar, je Kralj v časih, ki so bili za Slovence najbolj črni, zaradi svojega ustvarjanja "vsak dan nosil svojo glavo naprodaj".

Po Pelikanovih besedah se v zadnjih letih v raziskavah kulturne krajine vse pogosteje srečujemo z različnimi uporabami pojma obrat, predvsem s kulturnim obratom, ki skuša med drugim odgovoriti na vprašanje, od kod in zakaj točno se določen skupek značilnih znakov kulturne krajine, med katere spadata značilna arhitektura ali urbanistična ureditev krajev, pojavljajo na točno določenem prostoru. Odgovor kaže na to, da ljudje in države tako začrtujejo meje ozemlja, ki so ga osvojili in na katerem izražajo suverenost.

Kot so Italijani v slovenskih vaseh, ki so pripadale Italiji, denimo začeli graditi tipično italijanske cerkve, šole in upravne stavbe ter skušali doseči vtis, da so bili ti kraji od nekdaj njihovi, je na drugi strani Tone Kralj v zasedenih slovenskih krajih na skrajni zahodni slovenski etnični meji pa tudi v notranjosti Primorske vodil svojevrsten subverzivni boj proti fašizmu.

Svoj projekt sistematičnega cerkveno slikarskega pokritja etnično izpostavljenega obmejnega prostora od Svetih Višarij do Trsta je uresničil v sodelovanju s tajno organizacijo primorske duhovščine in krščanskosocialnega gibanja. Projekt po Pelikanovih besedah v vsej Evropi in tudi v svetu nima primerjave.

Cerkve, ki so jih obiskovali Slovenci in v katerih so maševali slovenski župniki, je umetnik poslikal tako, da je v biblične prizore na strani božjega kraljestva vnašal nacionalne simbole slovenstva, na drugi pa motive iz pekla prikazal v barvah italijanske trobojnice ter s simboli fašizma in nacizma. Skupaj je poslikal skoraj 50 cerkva.

V knjigi avtor osvetljuje zgodovinsko ozadje nastanka cerkvenih poslikav in na drugi v slikovnem delu predstavlja konkretne politične motive, vključene v posamezne freske.

Tone Kralj (1900-1975) se je rodil v Zagorici pri Dobrepolju. Med letoma 1920 in 1923 je študiral kiparstvo v Pragi, pozneje se je izpopolnjeval na Dunaju, v Parizu in Benetkah. V Rimu je študiral tudi arhitekturo. Leta 1972 je dobil Prešernovo nagrado.