Slovenija 12.4.2017 17:56

Zaposleni v Slovenski filharmoniji prihodnji teden o predstavnikih v svetu zavoda

Ljubljana, 12. aprila - Zaposleni v Slovenski filharmoniji (SF) bodo prihodnji teden ponovno odločali o svojih dveh predstavnikih v svetu javnega zavoda SF. Volilna komisija SF je namreč zaradi več nepravilnosti razveljavila ponedeljkove volitve za predstavnika delavcev v novem svetu SF in razpisala ponovne volitve. Te bodo 18. aprila.

Ljubljana. Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Na volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda SF v ponedeljek je največ glasov prejel tolkalec Franci Krevh, mesto v svetu pa je pripadlo tudi dosedanji članici tega organa Marini Kopše, sicer tudi predsednici stavkovnega odbora SF.

Volitve je pripravila in izvedla šestčlanska volilna komisija, ki ji je predsedovala Mateja Kralj. Ker pa je ob glasovanju prišlo do zapletov glede tolmačenja 17.e člena nedavno spremenjenega ustanovitvenega akta SF, rezultatov iz SF niso sporočili takoj.

Kot je danes v dopisu zaposlenim v SF zapisala volilna komisija, je volilna komisija člen 17.e interpretirala na način, da se na glasovnici lahko obkroži dva kandidata.

V pojasnilu svoje odločitve za izvedbo glasovanja na način, da vsak zaposleni glasuje za (največ) dva kandidata, je zapisala, da je bilo, ker se je spreminjal zgolj prvi odstavek 17.e člena sklepa o ustanovitvi SF, njeno prepričanje, da so naleteli na dvoumje z drugim odstavkom istega člena. Zaradi dvoumnosti sklepa so sicer skušali pridobiti čim več mnenj glede besedila sklepa, na koncu pa so ravnali v dobri veri.

Omenjeni člen določa, ima vsak zaposlen en glas, imena kandidatov pa se navedejo po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. "Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati," piše v členu, ki navaja tudi, da so glasovnice neveljavne, ko je "volivec glasoval za več kot enega kandidata".

Svojo odločitev glede načina glasovanja na ponedeljkovih volitvah je sicer volilna komisija pojasnila v treh točkah. Kot je zapisala, je v državi splošna praksa, da se glasuje za toliko (ali manj) kandidatov za predstavnike delavcev, kot jih je potrebno izvoliti. Poleg tega je, če je potrebno na glasovnici izrecno navesti zgolj imena kandidatov in navedbo da se volita dva kandidata, logično, da bodo glasujoči obkrožili ali drugače označili (do) dva kandidata, ne pa zgolj enega, kar je glasovanje potrdilo. In kot tretje - ker interese zaposlenih po novem predstavljata dva oziroma oba predstavnika zaposlenih, se jim je zdelo tudi edino življenjsko in logično, da ima vsak zaposleni pravico (so)odločati o obeh.

Zaradi navedbe kandidatov v nepravilnem vrstnem redu, nepravilnih napotkov volilne komisije na glasovnicah ter napačnih ustnih napotkov, kako voliti in posledično velikega števila neveljavnih glasovnic, pa se je volilna komisija danes odločila razveljaviti pisno ugotovitev izida volitev z dne 11. aprila in ponedeljkovih volitev.

Poleg tega je razpisala ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur 18. aprila. Na njih bodo zaposleni med štirimi evidentiranimi kandidati - Matejem Grahkom, Marino Kopše, Francijem Krevhom in Katarino Lenarčič - volili dva predstavnika zaposlenih v svet zavoda tako, da bodo na glasovnicah obkrožili le enega kandidata. V svet SF bosta izvoljena kandidata z največjim številom glasov.