Slovenija 19.4.2017 13:30

Slovenski pisatelji predstavljeni v kitajski znanstveni reviji

Ljubljana, 19. aprila - V kitajski znanstveni reviji Forum for World Literature Studies je bil v angleščini objavljen tematski sklop Slovenska svetovna književnost po letu 1960. Predstavitev slovenskih pisateljev je pripravila Darja Pavlič, s prispevki pa so poleg nje sodelovali Alenka Koron, Alojzija Zupan Sosič, Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol in Varja Balžalorsky Antić.

Predstavitev slovenske svetovne književnosti je izšla v marčevski številki omenjene znanstvene revije, ki jo na Kitajskem izdajajo Shanghai Normal University, Purdue University in The Wuhan Institute for Humanities, je sporočila Darja Pavlič, ki je predstavitev pripravila na povabilo uredništva.

Sodelujoči avtorji, ki so pripravili svoje prispevke so, v glavnem sledili uveljavljenemu konceptu svetovne književnosti kot zbiru nacionalno in hkrati univerzalno pomembnih del.

Alenka Koron v svoji raziskavi pokaže, da je bila za vstop pisatelja Borisa Pahorja v svetovno književnost potrebna njegova posvetitev v Parizu kot enem od centrov svetovnega literarnega sistema. Pesnik Dane Zajc je, kot ugotavlja Darja Pavlič, doživel nacionalno kanonizacijo in prevode v tuje jezike, vendar je njegov mednarodni ugled ostal omejen na ozke pesniške kroge.

V prispevku o treh romanopiscih - Vitomilu Zupanu, Berti Bojetu Boeta in Lojzetu Kovačiču, ki sodijo v vrh slovenske in svetovne književnosti, se Alojzija Zupan Sosič zavzame za razširitev svetovnega literarnega kanona s predstavniki manjšinskih književnosti, med katere prišteva tudi slovensko. Tomaž Toporišič razpravlja o Dušanu Jovanoviću, najpomembnejšem avtorju slovenske dramske neoavantgarde, in Matjažu Zupančiču, ki sodi med vodilne sodobne slovenske (post)dramatike in je hkrati največkrat uprizorjen doma in v tujini.

Iz Toporišičevega prispevka in iz prispevka Mateje Pezdirc Bartol, v katerem analizira dela najpomembnejše slovenske dramske avtorice Simone Semenič, je mogoče razbrati, da slovenski (post)dramatiki sodijo v svetovno književnost zaradi kakovosti svojih del. Dela sodobnih pesnikov, s katerimi se ukvarja Varja Balžalorsky Antić, pa se v svetovno književnost vpisujejo zlasti zaradi medbesedilnih povezav z deli bolj ali manj kanoniziranih avtorjev drugih področij svetovne književnosti.