Slovenija 16.5.2017 13:42

Center in Galerija se želi po dveh desetletjih še bolj povezati z okolico

Ljubljana, 16. maja - V Centru in Galeriji P74, ki letos beleži 20 let delovanja, drevi odpirajo razstavo z naslovom Ekonomija narave, ki bo predstavila dela svojih umetnikov. V prihodnje nameravajo po besedah vodje galerije Tadeja Pogačarja še naprej predstavljati najzanimivejše mlade umetnike ter med drugim okrepiti delovanje v javnem prostoru.

Na razstavi Ekonomija narave sodelujejo Jože Barši, Tomaž Furlan, Dejan Habicht, Polonca Lovšin, Pogačar, Uroš Potočnik in Small but dangers. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Pogačar, gre za umetnike, ki jih Center in Galeriji P74 zastopa na umetnostnih sejmih v tujini.

Razstava po njegovih besedah sledi odnosu med človekom in naravo, ki se je skozi stoletja spreminjal, od izkoriščevalskih do simbiotičnih oblik. Sodelujoči umetniki na razstavam z novimi objekti, postavitvami, video deli, risbami, fotografijami in slikami komentirajo stanje porušene hierarhije med človeštvom in naravo v dobi antropocena. Razstava bo na ogled bo do 20. junija.

Pogačar je na današnji novinarski konferenci spomnil tudi na nekaj pomembnejših mejnikov iz dveh desetletij delovanja. V tem času so pripravili več kot 260 razstav in približno 320 spremljevalnih dogodkov ter 60 koncertov. Udeležili so se 54 umetnostnih sejmov in sejmov knjig umetnika.

Kot je poudaril, je vzpostavitev Galerije P74 prinesla nov model umetnostne institucije, drugačno metodologijo produkcije razstav, hkrati pa tudi pomemben premik od klasične objektivne razstave k diskurzivnim oblikam delovanja. Danes je po njegovih besedah eden najvitalnejših in najdejavnejših produkcijsko-izobraževalnih centrov sodobne umetnosti v Ljubljani.

Programi galerije podpirajo raziskovalno, inovativno in kreativno umetniško produkcijo s poudarkom na podpori mladih ustvarjalcev, eksperimentalni in neodvisni produkciji, vrhunski produkciji ter intenzivnem mednarodnem povezovanju.

Delovanje Galerije P74 je bilo v prvih letih usmerjeno v izobraževalne programe z delavnicami, ki so temeljile na medgeneracijskem povezovanju. Sledile so prve samostojne predstavitve domačih in nekaterih ključnih tujih umetnikov iz regije, v P74 pa so gostovali pomembni mednarodni ustvarjalci.

Galerija P74 je imela v zadnjih dveh desetletjih ključno vlogo pri popularizaciji knjige umetnika. Leta 2003 je nastala mednarodna Zbirka knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., letu 2007 pa izobraževalni program Seminar knjige umetnika. Leta 2003 so v galeriji začeli s ciklusom eksperimentalne in improvizacijske glasbe Sound Explicit.

V zadnjem desetletju je Galerija P74 sodelovala na umetnostnih sejmih v Baslu, Madridu, Rotterdamu, Dunaju, New Yorku in drugod. Poleg tega je ustanovitelj in glavni organizator nagrade za mlade vizualne umetnike na Slovenskem - nagrade skupine OHO, ki umetnikom omogoča dvomesečno bivanje in ustvarjanje v New Yorku.

Kot je povedal Pogačar, se program nagrade uspešno razvija, z letošnjim letom pa se širi v oblikovanje skupne platforme YVAA 2.0, ki bo tesneje povezala partnerske organizacije v regiji in poglobila izobraževalne programe ter programe mobilnosti za mlade.

Pri galeriji želijo ob tem okrepiti delovanje v javnem prostoru. Tako načrtujejo projekte, s katerimi želijo aktivirati prostor na območju Šiške in tudi širše. Še večjo pozornost bodo v prihodnje namenili občinstvu. Pod naslovom p.a.r.a.s.i.t.k.i. poteka program za vrtčevske otroke, letos pa nadaljujejo z osnovnošolci.