Slovenija 12.7.2017 9:23

Občina Trebnje bo prenovila etnološki park Jurjeva domačija

Trebnje, 12. julija - Občina Trebnje bo do konca oktobra sanirala in prenovila manjši etnološki park z Jurjevo domačijo v vasi Občine. Za prenovo bo namenila nekaj več kot 70.000 evrov, nekaj manj kot 30.000 evrov si je zanjo zagotovila na februarskem spomeniško-varstvenem razpisu ministrstva za kulturo za projekte nepremične kulturne dediščine.

Trebnje. Jurjeva domačija v Občinah pri Trebnjem pred desetletjem. Foto: Rasto Božič/STA

Trebnje.
Jurjeva domačija v Občinah pri Trebnjem pred desetletjem.
Foto: Rasto Božič/STA

Po podatkih trebanjske občine sanacija in prenova omenjene izvirne ter na mestu samem ohranjene domačije s pripadajočimi kmetijskimi poslopji in vodnjakom, ki so jo leta 2000 razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena, obsegata menjavo slamnate strehe, prenovo hišnega pročelja in njene notranjosti, sanacijo svinjaka, vodnjaka in brajde ter stropa v kmetijskem poslopju.

Kot so dodali na občini, je domačija, ki ji brez prenovitvenih del grozita izguba spomeniške oznake in propad, pomembna za spoznavanje kmečkega življenja v obdobju pred, med ter nekaj let po drugi svetovni vojni.

Z njeno prenovo bodo ohranili kulturni spomenik in muzej na prostem, ki ima tudi etnološke, krajinske in zgodovinske lastnosti, hkrati pa v njej omogočili nadaljevanje različnih prireditev, delavnic in priložnostnih izobraževanj, so še poudarili na trebanjski občini.

Tako imenovano Jurjevo domačijo so sicer pred več kot desetletjem restavrirali v njeni izvirni podobi. Po podatkih predstavitvene zloženke gre za domačijo gručaste vrste. Sestavljajo jo pritlična kmečka hiša s črno kuhinjo in lesenim svinjakom, izročilno stranišče, lesena kašča in skedenj, vodnjak za kapnico, brajda z vinsko trto in sadovnjak.

Nekdaj sta bila v sklopu kmetije še hlev in kozolec. Najstarejši del hiše je klet, po gradbenem lesu datirana v leto 1508. V hiši je živelo več generacij, večkrat so jo dozidali, med drugo svetovno vojno so med dvema prostoroma uredili celo skrivališče.

Življenje je na Jurjevi domačiji zamrlo šele v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, nakar so jo precej načeto skoraj desetletje obnavljali. Prenovljena poslopja so nato samevala, od leta 2006 je skoraj desetletje za njihovo oživitev pogodbeno skrbela etnologinja Alenka Lamovšek.

Za domačijo zadnja leta skrbi trebanjska krajevna skupnost Knežja vas, ki bo po prenovi poskrbela tudi vsebine, primerne temu etnološkemu spomeniku, so na trebanjski občinski upravi povedali za STA.