Slovenija 1.9.2017 0:30

Odbor DZ za kulturo danes o predlogu zakona o Prešernovi nagradi

Ljubljana, 1. septembra - Odbor DZ za kulturo bo danes obravnaval predlog zakona o Prešernovi nagradi, ki bo nadomestil dosedanjega iz leta 1991. V novem zakonu je predlagana razširitev števila strokovnih komisij, prejemnike nagrad pa bi upravni odbor naznanjal 3. decembra. Novi zakon tudi odpravlja težave, ki so se pojavljale pri delu odbora in strokovnih komisij.

Predlog zakona določa, da bodo vsako leto lahko podelili do dve Prešernovi nagradi za življenjsko delo ter do šest nagrad Prešernovega sklada. Pri izbiri nagrajencev Prešernovega sklada se bo po novem upoštevalo zadnje triletno in ne več dveletno obdobje umetniškega ustvarjanja.

Podeljevanje nagrad ostaja v pristojnosti upravnega odbora Prešernovega sklada, ki opravi izbor na podlagi javnega poziva za podelitev nagrad in predlogov strokovnih komisij.

V novem zakonu je predlagana razširitev strokovnih komisij s sedanjih štirih na največ šest, vsaka od njih pa bi predlagala po eno Prešernovo nagrado in dve nagradi Prešernovega sklada. Upravni odbor bo odločitve o nagrajencih sprejemal zgolj na podlagi nominacij strokovnih komisij.

Število strokovnih komisij, področje njihovega dela, sestava, mandat, naloge, način dela in njihovo financiranje se bo določilo s statutom Prešernovega sklada.

Predlog zakon ureja tudi imenovanje in delovanje upravnega odbora Prešernovega sklada ter odpravlja težave, ki so se pojavljale glede režije državne proslave, na kateri podelijo Prešernovi nagradi ter nagrade Prešernovega sklada.