Svet 2.9.2017 5:00

V Ogleju danes začetek pohoda po nekdanji rimski cesti

Oglej, 2. septembra - V Ogleju se danes začenja pohod po nekdanji rimski cesti od Ogleja do Beograda. Pohodu po trasi ceste, ki je v Rimskem imperiju predstavljala eno izmed osrednjih cestnih osi, saj je Benečijo povezovala z območjem Gornje Panonije in donavskim limesom, se bo v torek pridružila tudi ekipa Muzejev in galerij mesta Ljubljane (MGML).

Na pohodu od Ogleja do Beograda se stikajo rezultati dveh evropskih projektov: projekta Archest - razvoj arheološke publike na rimski cesti Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium in projekta RecRoad, v okviru katerega se rekonstruira trasa pomembne rimske ceste, ki je povezovala severno Italijo s provinco Zgornjo Panonijo in mejo imperija na Donavi.

V Ogleju se bo na pot odpravila italijanska arheologinja Sara Zanni, v delu poti od Logatca do Ljubljane, rimske Emone, pa se ji bo pridružila kustosinja za obdobje antike v MGML Bernarda Županek s sodelavci. Pohodu se lahko pridružijo vsi, ki bi želeli prehoditi nekaj rimskih milj. Zbirno mesto bo ob 7.30 prek knjižnico v Logatcu, prihod v Ljubljano do kipa Emonca v parku Zvezda pa je predviden ob 16. uri, so sporočili iz MGML.

Rimska cesta od Ogleja (Aquileie) do Beograda (Singidunuma) je bila dolga več kot 450 milj (684 kilometrov). Prečkala je Alpe in nato potekala ob reki Savi ter njene bregove tudi večkrat prečkala. Splošni trasi ceste je mogoče slediti s pomočjo zgodovinskih virov, vendar do sedaj še ni bilo poskusa, da bi celotno traso ceste natančno rekonstruirali po ozemljih, ki jih je prečkala, kar bi izboljšalo poznavanje razvoja teh območij.

Ravno s tem se ukvarja evropski projekt RecRoad, pri katerem na Montaignovi univerzi v Bordeauxu v Franciji sodeluje italijanska arheologinja Sara Zanni. Končni rezultat projekta bo interaktivni spletni atlas, na katerem bo mogoče grafično prikazati rekonstruirano pot in njen geografski kontekst, stopnjo zanesljivosti posameznih segmentov poti ter vire, za katere je bilo z referencami izkazano, da se nanašajo na določene odseke poti.

S povezovanjem nekdanjih rimskih mest ob cesti od Ogleja do srbskega Viminacija pa je povezan tudi evropski projekt Archest, v katerem MGML sodeluje z Arheološkim parkom Emona. Namen projekta je med drugim približati arheologijo javnosti in širiti znanje o skupni rimski zgodovini skozi najpomembnejša arheološka najdišča ob že omenjeni rimski cesti. Projekt, ki bo trajal do konca leta, povezuje Fondazione Aquileia (vodilni partner), Arheološki inštitut Beograd, Zavod za zaščito kulturnih spomenikov Sremska Mitrovica in MGML.