Slovenija 26.9.2017 5:00

Evropski dan jezikov priložnost za promocijo kulturne in jezikovne raznolikosti

Ljubljana, 26. septembra - Svet Evrope je 26. september razglasil za evropski dan jezikov. Z njim želi spodbuditi zavedanje o kulturni in jezikovni raznolikosti, hkrati pa tudi zavedanje, da učenje jezikov pripomore k boljšemu medsebojnemu razumevanju in odpre vrata novim zaposlitvenim priložnostim. Po Evropi se ob tej priložnosti zvrstijo številni dogodki.

Ljubljana. Evropski dan jezikov. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Evropski dan jezikov.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Večjezičnost je eno od temeljnih načel EU. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika, piše na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Predstavništvo ob evropskem dnevu jezikov pripravlja več brezplačnih dogodkov na različnih lokacijah, namenjenih predvsem mladim in učiteljem tujih jezikov. Festival jezikov, ki ga organizira z zavodom Etnika in ki se je začel že v ponedeljek, ponuja prireditve za osnovnošolce. Danes pa bodo v Hiši EU v sodelovanju z zavodom za šolstvo podelili nagrade najboljšim šolskim jezikovnim projektom ter se pogovorili o vlogi prevajanja pri učenju jezika.

Na Slovenskem se po navedbah Statističnega urada RS (Surs) večkulturnost krepi z jezikovnimi delavnicami in vključevanjem tujih otrok v slovenske vrtce, kar kažejo tudi primerjave statističnih podatkov. V letu 2011 se je denimo v slovenskih vrtcih v okviru dodatnih dejavnosti učilo tujega jezika 3799 otrok ali približno štirikrat več kot v letu 2006.

Slovenci po zadnjih podatkih, ti so iz leta 2014, tudi v zadnjem desetletju od tujih jezikov v največjem številu govorijo angleško, največ jih ta tuji jezik tudi najbolje obvlada.

V okviru rednega osnovnošolskega programa se je prvega tujega jezika učilo 109.699 osnovnošolcev, od tega 97 odstotkov angleščine. Od tistih, ki so se učili tudi drugega tujega jezika, pa se jih je največ, 92 odstotkov, učilo nemščine.

V srednjih šolah se je prvega tujega jezika učilo 72.414 dijakov, drugega 39.330 in tretjega 4173 dijakov. Prvi tuji jezik je bil tudi za veliko večino dijakov angleščina (95 odstotkov). Od tistih, ki so se učili tudi drugega tujega jezika, se jih je največ učilo nemščine (68 odstotkov).

Podatki o jezikovnem izobraževanju odraslih iz let od 2013 do 2015 so pokazali, da tudi število odraslih, ki se učijo tujih jezikov, narašča; v letu 2015 jih je bilo skoraj za tretjino več kot v letu 2013. Največ se jih je učilo angleščine, sledi nemščina.

Po znanju tujih jezikov smo sicer Slovenci med prvo četrtino evropskih držav. V letu 2011 je bilo tuj jezik sposobnih govoriti 30,8 odstotka ljudi, medtem ko je povprečje za celotno EU 20 odstotkov.

Tudi število tistih, ki obvladajo več tujih jezikov, se med prebivalci Slovenije povečuje. V 2007 jih je tri ali več tujih jezikov govorilo 34,6 odstotka, med tem ko jih je bilo v letu 2011 že 44,9 odstotka. S tem smo se uvrstili precej nad povprečje celotne EU, ki je 8,8 odstotka.

V Združenju za esperanto Slovenije pa so ob letošnjem evropskem dnevu jezikov zapisali, da različni jeziki Evropi pomenijo neprecenljivo bogastvo, obenem je zaradi njihove številčnosti onemogočeno enakopravno sporazumevanje. Doslej je navidezno vlogo enakopravnega sporazumevanja izsilila angleščina, ki pa je v zatonu.

Ker so bili dosedanji načini reševanja jezikovnega problema neuspešni, saj niso upoštevali načela enakopravnosti sporazumevanja, v združenju predlagajo, da se da vsakomur možnost odločitve, da se v načelu odpove vsiljevanju svojega jezika v mednarodnem sporazumevanju in da sprejme mednarodni jezik esperanto kot drugi jezik poleg materinščine za mednarodno sporazumevanje.