Slovenija 27.9.2017 13:05

Ob obletnici društvenega delovanja prvi dnevi slovenske muzikologije

Ljubljana, 27. septembra - Ob 25-letnici delovanja Slovenskega muzikološkega društva (SMD) bodo v Ljubljani med 2. in 5. oktobrom potekali prvi dnevi slovenske muzikologije. Z nizom dogodkov, v središču katerih bodo stanovski Mantuanijevi nagrajenci, želi društvo opozoriti na dosežke stroke v zadnjih desetletjih ter na njeno umeščenost v širši slovenski prostor.

V prve dneve slovenske muzikologije bo na različne načine vpeta večina dosedanjih Mantuanijevih nagrajencev, prejemnikov društvene nagrade, tisti, ki se jih ne bodo udeležili, pa bodo zaobjeti v obliki intervjujev na društveni spletni strani, je na današnji predstavitvi povedala predsednica Katarina Bogunović Hočevar.

Niz dogodkov bo uvedel pogovor s prepoznavnim imenom stroke, zaslužnim profesorjem Andrejem Rijavcem, prvim dobitnikom nagrade in tudi soustanoviteljem SMD, ki je v zadnjem desetletju iz akademske sfere prestopil k prevajanju slovenske poezije v angleščino.

Predsednica je izpostavila tudi pogovor štirih nagrajencev, ki bodo predstavili izzive pri že nastalih oziroma nastajajočih najnovejših prikazih zgodovine slovenske glasbe, ki se vrstijo šest desetletij po izidu monumentalnega dela Dragotina Cvetka. Nataša Cigoj Krstulović, Darja Koter, Gregor Pompe in Jurij Snoj bodo spregovorili o konceptualnih, metodoloških in vsebinskih vprašanjih in dilemah, s katerimi so se soočali in kako so jih reševali.

Druga okrogla miza bo s predstavniki različnih muzikoloških in glasbenih institucij, kot so muzikološki oddelek ljubljanske Filozofske fakultete, Cankarjev dom, Glasbena matica Ljubljana in Društvo slovenskih skladateljev, vpogledala v aktualne izzive stroke, katere delovanje je tesno povezano z glasbo, glasbeniki in slovenskim glasbenim prostorom.

SMD je po besedah Katarine Bogunović Hočevar prepoznalo tudi nujo po tem, da povabi muzikologe z drugih področij, da na ta način opozorijo javnost na razsežnost muzikološkega delovanja. Tako se bodo v okviru dnevov predstavile štiri prepoznavne in odmevne muzikologinje: Metoda Kokole s področja znanosti oziroma Muzikološkega inštituta ZRC Sazu, Mira Voglar s področja glasbene pedagogike in didaktike, Monika Kartin s področja glasbenega menedžmenta in Simona Moličnik s področja medijev. Krona dogodkov bo zaključno medgeneracijsko srečanje, po besedah predsednice SMD sinteza akademskega in neakademskega delovanja, ki bo preneslo sporočilo o hotenjih po medinstitucionalnem povezovanju.

V povezovanju z različnimi institucijami so dnevi slovenske muzikologije tudi nastali, pospremila jih bosta koncert stare glasbe v Atriju ZRC, na katerem bo ansambel Musica Cubicularis poustvaril italijanske kantate s konca 17. in začetka 18. stoletja, ter klavirski recital na glasbeni matici, na katerem bodo študenti Akademije za glasbo izvedli dela, nastala leta 1917, na vrhuncu prve svetovne morije.