Slovenija 7.11.2017 10:44

Šugla praznuje in gosti srečanje Evropske mreže za ulično gledališče in cirkus

Ljubljana, 7. novembra - Gledališče Ane Monro je ob deseti obletnici neformalnega izobraževanja in usposabljanja v uličnih umetnostih, imenovanega Šugla, pripravilo nekajdnevni program, v okviru katerega bodo spregovorili o trenutnem stanju na tem področju in možnostih za razvoj. Pospremilo ga bo letno srečanje Evropske mreže za ulično gledališče in cirkus.

Praznovanje obletnice je dopoldne odprlo strokovno srečanje o neformalnem izobraževanju v uličnem gledališču. Trenutna situacija v Sloveniji je po besedah pedagoške vodje Šugle Sare Šabec takšna, da obstaja veliko neformalnih izobraževanj in veliko umetnikov, ki so študirali tudi v tujini, doma pa se izobražujejo samo neformalno: "Nas zanima predvsem, kako se udejstvujejo te vsebine, ki so sodobne in performativne. Na kakšen način jih ohraniti, da se ne bodo izgubile, ali je možno te stvari formalizirati, kdo jih bo predajal naprej in kako. To je ključno vprašanje okrogle mize."

Njeni udeleženci, Inga Remeta iz Gledališča Glej, Matjaž Šmalc z Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Sandra Jenko iz Slovenskega gledališkega inštituta ter vodja Gledališča Ane Monro in Šugle Goro Osojnik, so tako po napovedih Sare Šabec izpostavili problematiko, reševanje trenutne situacije, vizije za naprej ter možnosti za povezovanje.

Šola sodobnih performativnih in uličnih umetnostih Šugla je dvoletni program neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mlade s predhodnimi umetniškimi izkušnjami ali brez njih in z raznolikimi umetniškimi interesi. V Gledališču Ane Monro ga izvajajo od leta 2007, pridruževati pa se jim začenjajo tudi druge institucije, ena od njih je Glej.

V Šugli si namreč želijo, da bi postala formalizirana izobraževalna ustanova, da bi razširili znanja in vsebine in da bi tudi domačim ustvarjalcem omogočila, da študirajo doma in ne v tujini. Za to pa bi po besedah Sare Šabec potrebovali izkušene mentorje, veliko tujih mentorjev, veliko birokracije in financ oziroma podporo državnih institucij.

Sicer pa je jubilej po besedah predstavnice Gledališča Ane Monro Leje Forštner pomemben tudi zato, ker je gledališče, ki ga širša javnost pozna po festivalih Ana Desetnica, Ana Mraz in Ana Plamenita, poleg statusa društva v javnem interesu na področju kulture, ki ga ima od leta 2014, letos pridobilo še status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Z obeleževanjem jubileja, ki bo trajalo do četrtka, tako želijo opozoriti tudi na ta del svoje dejavnosti.

V program obeleževanja obletnice so med drugim vključili tudi izbrane predstave ter srečanje in pogovor s predstavniki oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana in Turizma Ljubljana, ki bodo predstavili slovensko prestolnico kot kulturno in turistično eno najbolj živahnih mest v Evropi, še posebej na področju urbane kulture.

Gostili pa bodo še letno srečanje mreže Circostrada - Evropske mreže za ulično gledališče in cirkus, katere soustanovitelj je tudi Gledališče Ane Monro. V znamenju jubileja Šugle bo posvečeno izobraževanju in usposabljanju v uličnih umetnostih in bo, kot so zapisali v gledališču, sploh prvo mednarodno strokovno srečanje na to temo. Pričakujejo okrog 50 festivalskih selektorjev, kulturnih menedžerjev in drugih strokovnjakov oziroma profesionalcev s področja uličnih in cirkuških umetnosti iz vse Evrope.

Program bo v petek v Mariboru dopolnila predstavitev evropske platforme za promocijo in razvoj sodobnega cirkusa CircusNext PLaTFoRM, ki ga je v obdobju 2018-2021 kot edini tovrstni projekt v sofinanciranje izbrala Evropska komisija.