Slovenija 13.11.2017 10:38

Nagrada Maks Fabiani letos Nordijskemu centru Planica

Ljubljana, 13. novembra - Nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja je žirija letos prisodila projektu Nordijski center Planica, priznanje Maks Fabiani pa Urbanističnemu terminološkemu slovarju. Slavnostna podelitev priznanj ter odprtje razstave vseh prispelih del bo v soboto na gradu Štanjel.

Planica. Nordijski center Planica. Foto: Anže Malovrh/STA Arhiv STA

Planica.
Nordijski center Planica.
Foto: Anže Malovrh/STA
Arhiv STA

Pri projektu Nordijski center Planica so moči združili Matej Blenkuš, Miloš Florjančič, Ana Kučan, Luka Javornik, Marko Smrekar in Aleš Vodopivec, oziroma projektni biroji Studio ABIRO, Studio AKKA in Biro STVAR.

Urbanistični terminološki slovar je delo Urbanističnega inštituta RS v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Uredniki in glavni avtorji so Breda Mihelič, Marjeta Humar in Matej Nikšič.

Študentsko priznanje Maks Fabiani pa je žirija namenila delu z naslovom Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice avtorice krajinske arhitektke magistre Vlaste Damjanovič.

Nagrado Maks Fabiani bienalno podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, ministrstvom za kulturo ter ministrstvom za okolje in prostor. Letos so jo podelili šestič.

Žirija v Mojca Šašek Divjak, Jelka Hudoklin, Peter Bassin in Andrej Pogačnik je sicer presodila, da so vsa prispela dela kakovostna in inovativna, poleg tega dokazujejo širino ter raznovrstnost delovanja slovenskih urbanistov in prostorskih planerjev tako pri načrtih in njihovih realizacijah, kot tudi pri študijskih delih in publicistiki.

Za nagrado so se tokrat potegovala dela s področij urbane regeneracije, športno rekreativnih objektov ter parkovnih in prometnih ureditev. Dela so obravnavala različna okolja Slovenije od Osrednje Slovenije do Šaleške doline, od Gorenjske do Štajerske. Kot so še sporočili podeljevalci nagrade, gre posebno mesto terminološkemu slovarju, saj predstavlja nov mejnik v strokovnem izrazju.