Slovenija 15.11.2017 13:28

Center za kreativnost za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja

Ljubljana, 15. novembra - Pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je poleti začel delovati nacionalni Center za kreativnost (CzK). Projekt CkZ bo vzpostavljal podporno okolje za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, prvi vidnejši dogodek, ki ga pripravljajo, je tridnevna otvoritvena konferenca, ki se bo začela v četrtek.

Kot je za STA povedala vodja CzK Anja Zorko, je bil MAO pozvan s strani ministrstva za kulturo, da pripravi projekt CzK. Projektno dokumentacijo so pripravljali približno poldrugo leto, konec maja je služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila izvajanje projekta in konec julija so sklenili pogodbo z ministrstvom za kulturo, ki je tudi organ upravljanja projekta.

Projekt so začeli izvajati konec julija, veliko je bilo "dela v ozadju", v četrtek pa se bo v MAO začela otvoritvena konferenca CzK. Ta bo po besedah Anje Zorko ponudila vpogled v nekatere aktualne projekte s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) in bo na nek način poklon temu sektorju v Sloveniji.

Z otvoritveno konferenco želijo pridobiti tudi odzive deležnikov, zbrati njihova pričakovanja ter hkrati pridobiti vpogled dogajanje v sektorju, zato bodo na konferenci zastopana najrazličnejša področja KKS. Poudarek bo na domačih predavateljih, s čimer želijo pokazati, da ima pri nas ta sektor velik potencial in je tudi mednarodno priznan kljub temu, da do sedaj ni bil sistemsko podprt in da ni doživel sistemskega razvoja, kot je sicer praksa v tujini.

V MAO je že začel delovati oddelek CzK s petimi zaposlenimi, poleg tega so odprli pisarno v Mariboru. Center bo v prihodnjih šestih letih vzpostavljal podporno okolje za razvoj KKS in skrbel za opolnomočenje sektorja z razvojem novih kreativnih in podjetniških znanj ter prenosom ustvarjalnosti v gospodarstvo in druge sektorje. Deloval bo na področjih arhitekture, oblikovanja, umetnosti, dediščine in na drugih področjih KKS ter skozi svoje aktivnosti spodbujal medsektorsko sodelovanje.

Zelo pomembna je tudi internacionalizacija ter povečanje prisotnosti KKS na nacionalnih in mednarodnih trgih, je poudarila vodja centra. Hkrati pa bo MAO s projektom vzpostavil pomemben del podpornega okolja za inovacije v Sloveniji in bo sistemsko umeščen v celoten okvir tega podpornega okolja.

Projekt CzK sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Slovenija, izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer v okviru prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Projekt CzK bo potekal v obdobju 2017-2022. Kot je povedala Anja Zorko, si bodo prizadevali delovati v smeri trajnostnega razvoja projekta. Na eni strani se bodo trudili dokazati, da je v ekosistem KKS potrebno vlagati, tako kot je bilo potrebno vlagati v ekosistem start-upov, da se je razvil. Samo center ne bo dovolj, področja se je po njenem prepričanju potrebno lotiti strateško.

Na drugi strani si bodo prizadevali skozi druge projekte, v katere se vključujejo, vzporedno pridobivati nova znanja in razvijati trajnostni model, da bo lahko center deloval tudi po zaključku šestletnega financiranja.

Višine sredstev projekta CzK je ocenjena na slabih 11 milijonov evrov. Platformo CkZ, vredno 5,6 milijona evrov, bo izvajal MAO, medtem ko bodo finančne podpore v višini 5,3 milijona evrov v izvedbi Slovenskega podjetniškega sklada v obliki javnih razpisov nadgrajevale vsebine in cilje platforme CzK.