Slovenija 20.11.2017 10:51

Zaživel bo nov jezikovni portal za osnovnošolce in dijake Franček

Ljubljana, 20. novembra - Kmalu bo zaživel nov jezikovni portal Franček, različica slovarskega portala Fran. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU upajo, da bo sčasoma postal pripomoček za osnovno- in srednješolske učitelje in profesorje slovenskega jezika, s katerim bodo učence in dijake poskušali navaditi rabe slovarjev in jezikoslovnih priročnikov.

Kot so napovedali pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), bo portal Franček na spletnem mestu www.franček.si med drugim prinašal nov šolski slovar slovenskega jezika, ki bo namenjen učencem do 5. razreda devetletke in bo vseboval 2000 geselskih sestavkov.

Na portalu Franček bo delovala tudi jezikovna svetovalnica za učitelje, ki bo razlagala jezikovne dileme, s katerimi se najpogosteje srečujejo učitelji in profesorji slovenskega jezika. Vključen bo tudi nabor gradiv za pouk slovenskega jezika v osnovnih in srednjih šolah z opisom učnih metod.

V projekt Franček bo vse od začetka vključenih 58 učiteljev z 19 različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov iz različnih regij Slovenije. V petek je potekalo prvo srečanje, ki se ga je poleg sodelujočih raziskovalcev z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in podjetja Amebis, udeležilo 43 učiteljev.

Po besedah Kozme Ahačiča, namestnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in koordinatorja projekta Franček, je glavno poslanstvo portala mladim razložiti, kako so jim slovarji lahko v pomoč. "Franček bo za otroke neka vstopna točka, začetek dela s slovarji. Če besede, ki jo bodo iskali na Frančku, tam ne bo, jih bo portal samodejno preusmeril na portal Fran," so njegove besede posredovali iz ZRC SAZU.

Portal Franček bodo lahko uporabljali tudi ostali odrasli, ki bodo iskali preprostejše razlage, in tujci, ki se slovenskega jezika šele učijo, še piše v sporočilu za javnost.

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU nov jezikovni portal pripravlja v sklopu projekta ministrstva za kulturo. V celoti bo projekt, ki ga sofinancirata država in EU, zaživel čez štiri leta.