Slovenija 21.12.2017 14:45

Maja Logar in Darja Lavrenčič Vrabec letošnji dobitnici bibliotekarske Čopove diplome

Ljubljana, 21. decembra - Maja Logar iz Mariborske knjižnice in Darja Lavrenčič Vrabec iz Mestne knjižnice Ljubljana sta letošnji prejemnici Čopove diplome, stanovske nagrade Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za izjemne dosežke na strokovnem področju. Podelitev bo ob 19. uri v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani.

Stanovsko Čopovo diplomo knjižničarska stroka podeljuje za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku stroke.

Maja Logar diplomo prejme za neprecenljiv prispevek k razvoju mladinskega knjižničarstva. Kot piše v utemeljitvi, njeno delovanje ni omejeno samo na lokalno okolje, ampak je naravnano izrazito v nacionalno delovanje in povezovanje. Vsa leta je razvijala smernice za razvoj mladinskega knjižničarstva v Mariborski knjižnici, pri čemer je sledila sodobnim strokovnim trendom, te pa prenašala v širši slovenski prostor.

Odlikuje jo odlično in poglobljeno poznavanje mladinske literature in mladinskega knjižničarstva, kar potrjuje tudi njeno aktivno sodelovanje v žiriji za nagrado večernica in v uredništvu revije Otrok in knjiga ter sodelovanje pri izvedbi študijskih vsebin za mladinsko književnost s poudarkom na mladinskem knjižničarstvu na Univerzi v Mariboru.

Darjo Lavrenčič Vrabec bodo s Čopovo diplomo nagradili zaradi izjemnega doprinosa k razvoju knjižnične dejavnosti in njenega prispevka k dvigu ugleda slovenskih splošnih knjižnic ter krepitve položaja knjižničarjev. Verjetno ni slovenskega knjižničarja, bibliotekarja, založnika in podpornika knjižnic, ki ne bi poznal nagrajenke in njenega doprinosa k slovenski mladinski književnosti in knjižničarstvu, piše v utemeljitvi.

Od združitve ljubljanskih splošnih knjižnic dalje opravlja delo vodje Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter vodje oddelka za otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani. Med drugim je sodelovala pri priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig, pri strokovnih sredah, slovenskem knjižnično-muzejskem mega kvizu, pri pripravi vsakoletne bralno-spodbujevalne akcije ob 2. aprilu, mednarodnemu dnevu knjig za otroke, ter pri izboru in pripravi razstave Bologna po Bologni.

Ob tem bo krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, podelila še Čopova priznanja, namenjena knjižničarjem za enkratne dosežke, ter Čopove plakete, ki jo namenja organizacijam, društvom ali partnerjem, ki podpirajo delovanje knjižnic in izvedbo projektov. Priznanja bodo prejeli Tomaž Bešter iz NUK, Marijan Špoljar iz Mestne knjižnice Ljubljana in Marjan Gujtman z ministrstva za kulturo, plakete pa NUK in Društvo bibliotekarjev Gorenjske, so sporočili iz zveze.

Kot so še zapisali, letošnji prejemniki podirajo nekatere stereotipe o knjižničarjih. Prvi je v navezi Maribora in Ljubljane, saj obe prejemnici Čopove diplome soustvarjata mladinsko knjižničarstvo v izjemno močni povezavi med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana. Drugi stereotip je vezan na predstavo o popolni feminizaciji poklica, tretji pa na percepcijo podeljevanja nagrad. Vse bolj stopajo v ospredje dosežki, prispevki posameznikov, ne le funkcije, ki jih zasedajo.