Slovenija 21.12.2017 18:23

Vrhovno sodišče glede razrešitve direktorja SF Damjanoviča pritrdilo ministrstvu

Ljubljana, 21. decembra - Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi ministrstva za kulturo na začasno odredbo, s katero je upravno sodišče zadržalo razrešitev direktorja Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanoviča. Začasna odredba je tako prenehala veljati, s tem pa tudi zadržanje sklepa o njegovi razrešitvi.

Ljubljana, Slovenska filharmonija. Direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana, Slovenska filharmonija.
Direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Ministrstvo je sklep o Damjanovičevi razrešitvi s položaja direktorja SF izdalo 18. oktobra. Razrešitev bi se morala zgoditi 15. novembra, a je Damjanovič na to reagiral z upravnim sporom.

Upravno sodišče je na prvi stopnji ugodilo njegovi zahtevi in do pravnomočne odločitve v tem upravnem postopku zadržalo učinkovanje sklepa ministrstva. Vrhovno sodišče pa je prejšnji petek ugodilo pritožbi ministrstva. Odločitev upravnega sodišča je spremenilo tako, da je zavrnilo Damjanovičevo zahtevo za izdajo začasne odredbe.

Vrhovno sodišče je ob reševanju pritožbe presodilo, da Damjanoviču z razrešitvijo z mesta direktorja ne nastaja težko popravljiva škoda, ki bi jo morali preprečiti z izdajo začasne odredbe. Začasna odredba po zakonu o upravnem sporu predstavlja nujen ukrep, s katerim sodišče, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji, začasno odloži izvršitev dokončnega upravnega akta oziroma začasno uredi stanje do pravnomočne odločitve sodišča o vloženi tožbi. Odločanje o začasni odredbi zato zahteva restriktiven pristop.

Vrhovno sodišče poudarja, da je imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju, povezan z varstvom javnega interesa in izvajanjem javnih nalog, tudi na položaj direktorja javnega zavoda, privilegij in ne pravica posameznika. Torej samo zaradi neimenovanja na ta položaj ali izgube tega položaja ne more priti do posega v pravno varovani položaj posameznika, ki bi presegal materialne posledice, ki mu ob izgubi takega položaja nastanejo, kot je plača, in ki so ob uspehu v sodnem postopku tudi popravljive.

Sklep ministrstva, da se Damjanoviča razreši s položaja, tako velja, odločitev pa lahko Damjanovič sedaj izpodbija z drugimi pravnimi sredstvi. V primeru, da bi s tožbo uspel, bo lahko zahteval povračilo prej omenjene škode, nastale z naslova plač in prispevkov.

Na ministrstvu za kulturo zadeve za STA niso komentirali, so pa sporočili, da bodo s 1. januarjem imenovali vršilca dolžnosti direktorja SF. Razpis za novega direktorja bo sledil kmalu po tem, so še zapisali.

Razlogov, zaradi katerih je minister Tone Peršak izdal sklep o Damjanovičevi razrešitvi, na ministrstvu niso pojasnili. Je bil pa na spletu objavljen izsek iz sklepa, iz katerega je razvidno, da je minister ugotovil, da pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda, ni izpolnjeval obveznosti do ustanovitelja ter je kršil obveznost dobrega poslovanja.

Tudi svet in strokovni svet SF, ki sta bila pozvana k podaji mnenja o predčasni razrešitvi, sta na skupni seji v začetku septembra presodila, da je razlogov dovolj, da predčasno zapusti tretji zaporedni mandat na čelu te glasbene ustanove.

Damjanovič je bil sicer v zadnjih dveh letih večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo, kar se je izkazalo s pozivom sindikatov Sviz in Glosa k odstopu, stavko zaposlenih na delovnem mestu in protestnim shodom pred ministrstvom. Vmes je odstopil šef dirigent Uroš Lajovic, nedavno pa je svoj odhod najavila še pomočnica direktorja za zbor Martina Batič, ki jo je prav tako pripeljal v zavod.

Vse očitke je Damjanovič, ki je čelu SF od oktobra 2003, mandat pa bi se mu iztekel oktobra prihodnje leto, zavračal. Trdil je, da so bistveni razlog za nastale razmere v SF "neupravičena napredovanja, ki so jih zahtevali zaposleni". Zaradi domnevno nezakonitih stavk zaposlenih je vložil tudi tožbo na delovno sodišče. To je nedavno presodilo, da je bila opozorilna stavka, ki so jo izvedli 5. decembra lani, zakonita, stavka 1. januarja letos pa ne.