Slovenija 27.3.2018 14:51

Ptujska galerija prejela dela iz zbirke Rudija Ringbauerja

Ptuj, 27. marca - V prostorih Galerije mesta Ptuj bodo popoldne odprli razstavo izbranih del iz likovne zbirke uglednega Ptujčana Rudija Ringbauerja. Razstavljene umetnine predstavljajo izbor iz seznama 300 del, ki jih Ringbauer poklanja mestu, da bi s tem omogočil nastanek stalne zbirke sodobne umetnosti v lani ustanovljeni ptujski mestni galeriji.

V Murski Soboti rojeni Ringbauer se je na Ptuj preselil leta 1965, tri leta pozneje pa je bil izvoljen za sodnika na ptujskem sodišču. Sodniško delo je opravljal vse do upokojitve v letu 1991, z izjemo dveh let, ko je poučeval na ekonomski srednji šoli.

Ptujčani ga najbolj poznajo kot aforista, saj je v samozaložbi izdal štiri knjige aforizmov in obsežno esejistično delo Moj prepir z Bogom. Za svoje literarno delo je prejel oljenko in veliko oljenko, priznanji, ki ju Mestna občina Ptuj podeljuje za dosežke na kulturnem področju.

Nekoliko manj je znano, da je Ringbauer tudi zbiralec likovnih del. Njegovo zbirateljsko strast je sprožilo prijateljevanje s slikarjem in grafikom Lojzetom Logarjem. Pred štirimi leti umrli umetnik je Ringbauerju še kot dijak in študent poklonil nekaj svojih del in tudi vsa naslednja leta je bil Logarjev opus v središču Ringbauerjevega zanimanja.

Zbiralec je sicer vestno spremljal likovno dogajanje v prekmurskem prostoru, dovzeten pa je bil tudi za avtorje na Ptuju in v širšem slovenskem prostoru. "Velja splošno prepričanje, da v obdobju socializma niso nastajale omembe vredne zasebne umetniške zbirke, kar pa ne bo povsem držalo. Primer zbirke Rudija Ringbauerja nas prepričuje o nasprotnem," poudarjajo v ptujski galeriji.

Decembra lani so evidentirali celotno zbirko in našteli 432 enot. Prevladujejo dela na papirju, nekaj pa je tudi oljnih in akrilnih slik. Med avtorji so našteli največ del Lojzeta Logarja, sledijo stvaritve drugih prekmurskih umetnikov, precej odličnih grafik pripada tudi ljubljanski grafični šoli, v zbirki pa so zastopani še ptujski in mariborski avtorji.

Njegova zbirka je bila sicer pred časom še obsežnejša, a je leta 2013 Ringbauer Krajinskemu parku Goričko izročil 83 Logarjevih del, s katerimi so v gradu Grad zasnovali zbirko sodobne umetnosti. Istega leta je Pokrajinskemu muzeju Ptuj Ormož podaril še 23 del na papirju, katerih avtorji so člani umetniške družine Kasimir-Oeltjen.