Slovenija 10.7.2018 16:07

Kulturniki nastajajočo koalicijo opozarjajo na položaj kulture

Ljubljana, 10. julija - Kulturniki, ki so maja v sklopu predvolilnega dogajanja oblikovali kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, kjer so skušali opozoriti na nezavidljiv položaj kulture, želijo spomniti na tedaj oblikovane štiri skupne zahteve. Kot so zapisali, si dober mesec po volitvah, ko se kažejo prvi obrisi koalicije, želijo, da bi se govorilo tudi o kulturi.

V maja oblikovani kampanji Čas je za kulturo in umetnost so, kot so zapisali v javnem pismu nastajajoči koaliciji, bodoče predstavnike ljudstva skušali opozoriti, da je področje kulture v nezavidljivem položaju, ki ga je nujno treba pričeti reševati. V ta namen so se poenotili okoli štirih točk, za katere so pričakovali in še vedno pričakujejo, da bodo predstavljale temelj delovanja bodoče vlade.

Dober mesec po volitvah, ko se kažejo prvi obrisi koalicije in politiki že govorijo o nekaterih prednostnih nalogah - govori se o zdravstvu, čakalnih vrstah, gospodarstvu, ustanavljanju novih ministrstev in drugih temah - bi si želeli, da bi se govorilo tudi o kulturi.

Spomnili so, da je bila prva točka, okoli katere so se poenotili, postavljanje kulture na primerno mesto v družbi. Zato opozarjajo bodoče odločevalce, da je kultura v zadnjih letih in desetletjih doživljala dovolj degradacije in terjajo, da se prične o njej, tudi v političnih krogih, razpravljati resno, da se predstavi strategijo razvoja področja kot celote in da se s tem končno doseže pozitiven razvojni premik.

Bodočo koalicijo želijo zato spomniti na omenjene štiri zahteve, pri tem pa je eden temeljnih predpogojev, da morajo biti v koalicijski pogodbi cilji, ki naj jih realizira vlada na področju kulture, zapisani jasno in nedvoumno, predvsem pa naj bodo usmerjeni razvojno in progresivno, so zapisali.

Poleg primernega mesta kulture v družbi sicer zahtevajo še povišanje proračuna zanjo že leta 2019 z rebalansom vsaj na raven iz leta 2009 oziroma se mora dvigniti na dva odstotka državnega proračuna, od te točke dalje se mora zviševati za pet odstotkov na letni ravni.

Tretja in četrta zahteva pa sta strokovni minister oz. ministrica, saj je polje kulture kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in je pripravljen na dialog, ter nov kulturni model.

Kampanja združuje kulturnike in kulturnice, ki so sodelovali že v kampanji, v sklopu katere so v začetku letošnjega leta poskušali ustaviti sprejetje Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 in krovne zakonodaje. Vanjo so tako vključeni od javnih zavodov in stanovskih društvih, pa do ljubiteljske kulture, nevladnih organizacij, samozaposlenih in sindikatov.