Slovenija 25.9.2018 10:00

V Galeriji DLUL predstavitev srbske sodobne umetnosti

Ljubljana, 25. septembra - V Galeriji DLUL bodo drevi odprli razstavo srbske sodobne umetnosti. Pod naslovom ART VORTEX združuje dela umetnikov, ki se izražajo skozi fotografijo, risbo, prostorske in multimedijske instalacije ter digitalne animacije. Sodelujejo tandem diSTRUKTURA, Stevan Kojić, Nemanja Nikolić, Vesna Perunović, Nataša Teofilović in Dragan Vojvodić.

Kot je zapisala kustosinja Svetlana Mladenov, pa je, ne glede na njihove posebnosti, specifične diskurze in različne prevzete odnose do zvrsti, za šest različnih umetniških praks značilen isti duh časa, v katerem ustvarjajo, svoboda gibanja znotraj umetniškega področja ter razširjanje meja do naravoslovnih ved, ekologije, sociologije itd. Glede na njihove različne oblikotvorne plastične koncepte je mogoče po njenih besedah tudi prepoznati odnose, gibanja in stanja sedanje umetniške situacije v Srbiji.

Delo tandema diSTRUKTURA HomeLand je nastalo kot del projekta We Are Living in a Beautiful World in se nanaša tako na fizično dislokacijo kot na socialni in kulturni občutek nepripadnosti.

Kojić se v fotografijah iz serije Urban lab posveča sodobnim temam, kot so ekologija, izkoriščanje naravnih virov, genske spremembe, robotika in ustvarjanje samozadostnih sistemov, ki jih raziskuje z izgradnjo lastnega laboratorija v zatemnjenem prostoru s križanjem različno obarvanih, privlačnih svetlobnih virov, ki jih proizvaja nova tehnologija.

Uncontained Images je projekt Nikolića, ki se ukvarja z rekonstrukcijo gibljive podobe, ki kaže na njene simbolne in metaforične pomene. Umetnik prenaša posamezne sekvence skozi fotografijo v risbe in jih postavlja v dialog z zgodovinskimi kodeksi samoupravnega socializma Jugoslavije. Risbe ustvarja na straneh knjige iz tega obdobja, ki v nadaljnjem umetniškem procesu postanejo sekvence digitalne animacije.

Delo Vesne Perunović Broken Home se ukvarja s krizo medosebnih odnosov v kontekstu družine in hkrati v kontekstu trenutne globalne družbene, politične in moralne krize. Skozi metaforo razbitega krožnika kot simbola razbitega doma in motenih odnosov njeno delo govori o neenotnosti, izgubi zaupanja, o ljubezni in krhkosti skupnosti.

Gibajoč se znotraj razširjenega področja umetnosti Nataša Teofilović gradi svoj diskurz o medsebojnih odnosih umetnosti, znanosti in tehnologije, intimnega - javnega in regionalnega - univerzalnega. Do nedavnega so njenim digitalnim animacijam vladale figure in njihovo gibanje skozi bel, prazen virtualni prostor, v najnovejših so jih zamenjali fraktali v abstraktni igri.

Vojvodićevi instalaciji Brez zvoka in Portret migranta v mladosti skozi vizualni in avtobiografski diskurz ter reinterpretirane osebne mitologije problematizirata pojave individualne in kolektivne identitete, spomin in tok časa, je še zapisala kustosinja.