Slovenija 6.1.2019 9:00

Izkopavanja za ptujsko urgenco razkrila zanimive najdbe

Ptuj, 6. januarja - Izkopavanja na območju ptujske bolnišnice, kjer nameravajo zgraditi urgentni center, so razkrila zanimive najdbe. Med drugim so našli rimskodobno peč za žganje opeke, lončenino ter več grobov z različnimi predmeti za pokojnike.

"Na podlagi dognanj iz predhodnih izkopavanj, ki sta jih vršila Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor leta 1989 in Pokrajinski muzej Ptuj med leti 1990 in 1991, smo že na začetku izkopavanj vedeli, da bomo ponovno posegli v del rimske obrtniške četrti. Že vrsto let so namreč znane različne gradbene in materialne ostaline iz prejšnjih izkopavanj v bližini," so za STA pojasnili v arheološkem podjetju PJP, ki vodi izkopavanja.

Na predelu mesta, kjer danes stoji bolnišnica, je v rimskih časih delovalo več obrtniških delavnic, ki so izdelovale tako gradbeni material kot posodo različnih oblik. Med njimi je vodila glavna cesta Poetovio - Savaria, v bližini katere je bilo več grobišč.

"Po pričakovanjih smo tudi mi med izkopavanji naleteli na dele obrtniške cone. Našli smo ostanke dveh objektov. Objekt 1 se je nahajal na severnem delu izkopnega polja. Velik je bil približno 15 krat 10 metrov in je imel tri prostore, dva manjša in enega večjega. Našli smo samo temelje zidov, ki so se ohranili do 0,3 metra višine. Grajeni so bili iz rečnih oblic, ki so bile le na nekaterih mestih med seboj povezane z malto," pojasnjujejo v PJP.

Zanimiva najdba je bil jarek, ki se je nahajal zahodno od omenjenega objekta in je bil poln raznovrstnih odlomkov rimske lončenine.

Objekt 2 se je nahajal na južnem delu izkopnega polja. Velik je bil približno 14 krat 4 metra in je imel štiri približno enako velike prostore. Ohranili so se temelji zidov, grajeni iz rečnih oblic, ki so bile med seboj povezane z malto. Na nekaterih mestih so se nad temelji ohranili tudi ostanki zidov, ki so bili grajeni iz lomljencev laporja, peščenjaka, rečnih oblic in malte.

V bližini tega objekta so našli štiri grobove. En grob je bil žgan, ostali trije pa skeletni. "Med pridatki pokojnikov smo našli keramične in steklene posode, oljenko, nakit ter odlomek marmornega kipca. Prostor okoli objekta je bil prepreden z raznimi jamami in jarki, ki jih moramo še interpretirati. Prav tako na interpretacijo čaka tudi velika količina rimskodobne keramike in ostalih ostalin, najdenih v kulturnih plasteh," pojasnjujejo v PJP.

Najzanimivejša najdba je bila rimskodobna opekarska peč za žganje opeke in ostalega gradbenega materiala, ki so jo našli na vzhodnem delu izkopnega polja. Bila je vkopana v zemljo do 1,2 metra globoko. Njeno rešeto je bilo narejeno iz opečnih plošč in z okroglimi odprtinami.

Drobno gradivo, ki so ga arheologi izkopali, se trenutno nahaja na sedežu podjetja PJP, zidovi objekta 2 pa so zaenkrat še na mestu najdbe. "Ostali objekti so se morali žal umakniti pred novogradnjo urgentne stavbe. A rezultati izkopavanj bodo vsekakor predstavljeni širši javnosti. Sprva v obliki strokovnega poročila izkopavanj, kasneje morda tudi v obliki znanstvene publikacije. Če se bodo najdbe razstavile na samem mestu najdbe, pa bodo dorekli pristojni konservatorji skupaj z vodstvom bolnišnice," pravijo v PJP.

Izkopavanja so se začela jeseni lani, po besedah vodje projekta izgradnje urgentnega centra Bojane Volk pa bodo trajala predvidoma do konca januarja. Kdaj točno bodo začeli graditi urgentni center, še ni jasno, saj je projekt trenutno v ponovnem preučevanju na ministrstvu za zdravje.